symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.30 (4)