symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.29 (4)