symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.28 (4)