symfony/http-foundation Security Advisories for v3.3.0-BETA1 (4)