symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.27 (4)