symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.26 (4)