symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.25 (4)