symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.24 (4)