symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.16 (4)