symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.23 (4)