symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.15 (4)