symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.20 (4)