symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.19 (4)