spojenet/subreg

PHP Based Library for easy interaction with soap.subreg.cz

v0.4 2019-09-12 11:37 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-05-22 15:54:54 UTC


README

Php-subreg Logo

CZ: PHP Knihovna pro snadnou práci s API Subreg.cz

View php-subreg on GitHub Author Spoje-NET Written in PHP

Latest Version Software License Total Downloads Latest stable

Poděkování

Vznik této knihovny by nebyl možný bez laskavé podpory společnosti Spoje.Net, která hradila vývoj řešení pro navýšení kreditu registrace domén služby. 👍

Spoje.Net

U společnosti Spoje.Net, je možné si objednat komerční podporu pro integraci knihovny do vašich projektů.

Instalace

composer require spoje.net/subreg

Konfigurace

Konfigurace se provádí nastavením následujících konstant:

/**
 * Write logs as:
 */
define('LOG_TYPE', 'syslog');

nebo je možné přihlašovací údaje zadávat při vytváření instance třídy.

  $sr = new \Subreg\Client([
    "location": "https://ote-soap.subreg.cz/cmd.php",
    "uri": "https://ote-soap.subreg.cz/soap",
    "login": "php-subreg",
    "password": "661a2725fb"
      ]);

Tento způsob nastavení má vyšší prioritu než výše uvedené definovaní konstant.

Jak to celé funguje ?

Ústřední komponentou celé knihovny je Třída Client, která je schopna pomocí PHP rozšíření SoapClient komunikovat se soap.subreg.cz.

http://demoreg.net/en/settings/settings

Docker

docker pull vitexsoftware/php-subreg

Debian/Ubuntu

Pro Linux jsou k dispozici .deb balíčky. Prosím použijte repo:

wget -O - http://v.s.cz/info@vitexsoftware.cz.gpg.key|sudo apt-key add -
echo deb http://v.s.cz/ stable main > /etc/apt/sources.list.d/ease.list
aptitude update
aptitude install php-subreg

V tomto případě je potřeba do souboru composer.json vaší aplikace přidat:

  "require": {
    "php-subreg": "*",
    "ease-framework": "*"
  },
  "repositories": [
    {
      "type": "path",
      "url": "/usr/share/php/Subreg",
      "options": {
        "symlink": true
      }
    },
    {
      "type": "path",
      "url": "/usr/share/php/EaseCore",
      "options": {
        "symlink": true
      }
    }
  ]

Takže při instalaci závislostí bude vypadat nějak takto:

Loading composer repositories with package information
Installing dependencies from lock file
 - Installing ease-framework (1.1.3.3)
  Symlinked from /usr/share/php/Ease

 - Installing php-subreg (0.2.1)
  Symlinked from /usr/share/php/Subreg

A aktualizaci bude možné dělat globálně pro celý systém prostřednictvím apt-get.

Sestavení

Debianí balíček vytvoříme spuštěním debian/deb-package.sh

Obraz pro Docker:

docker build -t vitexsoftware/php-subreg