soukicz/zbozicz

Zboží.cz conversion tracking

1.2.0 2021-05-11 12:52 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2021-06-11 13:01:53 UTC


README

Build Status

Pokročilé měření konverzí Zboží.cz

Vychází z https://github.com/seznam/zbozi-konverze, ale přidává lepší možnost integrace do větších systémů. Namespace, asynchronní odesílání objednávek atd.

Odeslání objednávky

<?php

use Soukicz\Zbozicz\Client;
use Soukicz\Zbozicz\Order;
use Soukicz\Zbozicz\CartItem;

$client = new Client(1234567890, "fedcba9876543210123456789abcdef", true);

$order = new Order('OBJ21101');
$order
  ->setEmail('info@example.org')
  ->setDeliveryType('PPL')
  ->addCartItem((new CartItem)
    ->setId('ABC1')
    ->setName('NAZEV PRODUKTU')
    ->setUnitPrice(1000)
    ->setQuantity(2)
  )
  ->addCartItem((new CartItem)
    ->setId('ABC2')
    ->setName('NAZEV PRODUKTU')
    ->setUnitPrice(2000)
  );

$client->sendOrder($order);

Paralelní odeslání objednávek

Je možné vytvořit si jen PSR-7 request a data následně odeslat například přes Guzzle. Lze tak jednoduše odesílat objednávky hromadně paralelně.

<?php
use Soukicz\Zbozicz\Client;
use Soukicz\Zbozicz\Order;
use Soukicz\Zbozicz\CartItem;
use GuzzleHttp\Psr7\Response;
use GuzzleHttp\Client\Pool;

$client = new Client(1234567890, "fedcba9876543210123456789abcdef", true);
$requests = [];
foreach($orders as $order){
  $requests[$order->geId()] = $client->createRequest($order);
}

$httpClient = new \GuzzleHttp\Client();
$pool = new Pool($httpClient, $requests, [
  'concurrency' => 5,
  'fulfilled' => function (Response $response, $index) {
    echo "Order '$index' accepted\n";
  },
  'rejected' => function ($reason, $index) {
    echo "Order '$index' not accepted: " . $reason . "\n";
  },
]);