rob006/flarum-lang-polish

Polish language pack for Flarum.

v0.5.28 2022-07-16 20:33 UTC

README

Latest Stable Version Latest Unstable Version License Total Downloads Monthly Downloads

Paczka zawiera tłumaczenia dla Flarum (kompatybilne z wersją 1.0.0 lub nowszą) oraz niemal wszystkich popularnych rozszerzeń. Pełna lista obsługiwanych rozszerzeń dostępna jest poniżej.

Instalacja

Rozszerzenie instalujemy za pomocą Composera:

composer require rob006/flarum-lang-polish

Po czym w panelu admina włączamy rozszerzenie.

Aktualizacja

Aktualizacje instalujemy za pomocą Composera:

composer update rob006/flarum-lang-polish

Lub aby wymusić najnowszą wersję (zalecane przy aktualizacji do nowej wersji Flarum — sprawdź wcześniej changelog, czy żadne z wykorzystywanych przez Ciebie rozszerzeń nie utraciło wsparcia):

composer require rob006/flarum-lang-polish

Jeśli lubisz życie na krawędzi, możesz korzystać z wersji niestabilnej (może zawierać niezweryfikowane frazy zaproponowane przez społeczność):

composer require "rob006/flarum-lang-polish:0.5.x-dev"

Po aktualizacji czyścimy cache:

php flarum cache:clear

Znalazłem błąd / Brakuje rozszerzenia X

Uwagi oraz błędy można zgłaszać na GitHubie lub na forum. Propozycje tłumaczeń można zgłaszać bezpośrednio korzystając z Weblate (wystarczy kliknąć status tłumaczenia na liście poniżej lub na tej stronie, aby przejść do tłumaczenia danego rozszerzenia/komponentu).

Tłumaczenia można dostosowywać też na poziomie konkretnej instalacji forum. Stworzenie paczki językowej, która będzie odpowiadała każdemu, jest praktycznie niemożliwe. Zmiany specyficzne dla konkretnego forum lepiej ustawiać lokalnie — nie każda fraza jest na tyle uniwersalna, aby mogła znaleźć się w ogólnej paczce językowej.

Status tłumaczeń głównego silnika Flarum

Component Status
Core Translation status
Validation Translation status

Status tłumaczeń dla oficjalnych rozszerzeń

Extension Status
flarum/akismet Translation status
flarum/approval Translation status
flarum/emoji Translation status
flarum/flags Translation status
flarum/likes Translation status
flarum/lock Translation status
flarum/markdown Translation status
flarum/mentions Translation status
flarum/nicknames Translation status
flarum/pusher Translation status
flarum/statistics Translation status
flarum/sticky Translation status
flarum/subscriptions Translation status
flarum/suspend Translation status
flarum/tags Translation status

Status tłumaczeń dla rozszerzeń od Friends of Flarum

Extension Status
fof/amazon-affiliation Translation status
fof/analytics Translation status
fof/ban-ips Translation status
fof/best-answer Translation status
fof/byobu Translation status
fof/cookie-consent Translation status
fof/custom-footer Translation status
fof/default-group Translation status
fof/default-user-preferences Translation status
fof/discussion-language Translation status
fof/discussion-thumbnail Translation status
fof/disposable-emails Translation status
fof/doorman Translation status
fof/drafts Translation status
fof/filter Translation status
fof/follow-tags Translation status
fof/formatting Translation status
fof/forum-statistics-widget Translation status
fof/frontpage Translation status
fof/gamification Translation status
fof/geoip Translation status
fof/github-sponsors Translation status
fof/html-errors Translation status
fof/ignore-users Translation status
fof/impersonate Translation status
fof/linguist Translation status
fof/links Translation status
fof/mason Translation status
fof/masquerade Translation status
fof/merge-discussions Translation status
fof/moderator-notes Translation status
fof/nightmode Translation status
fof/oauth Translation status
fof/open-collective Translation status
fof/pages Translation status
fof/passport Translation status
fof/polls Translation status
fof/pretty-mail Translation status
fof/prevent-necrobumping Translation status
fof/pwned-passwords Translation status
fof/reactions Translation status
fof/recaptcha Translation status
fof/secure-https Translation status
fof/sentry Translation status
fof/share-social Translation status
fof/sitemap Translation status
fof/socialprofile Translation status
fof/spamblock Translation status
fof/split Translation status
fof/stopforumspam Translation status
fof/subscribed Translation status
fof/terms Translation status
fof/upload Translation status
fof/user-bio Translation status
fof/user-directory Translation status
fof/username-request Translation status
fof/webhooks Translation status

Status tłumaczeń dla rozszerzeń społeczności

Extension Status
acpl/flarum-lscache Translation status
acpl/mobile-tab Translation status
acpl/my-tags Translation status
afrux/asirem Translation status
afrux/forum-stats-widget Translation status
afrux/forum-widgets-core Translation status
afrux/news-widget Translation status
afrux/online-users-widget Translation status
afrux/top-posters-widget Translation status
akr/chevereto Translation status
antoinefr/flarum-ext-money Translation status
antoinefr/flarum-ext-online Translation status
askvortsov/flarum-auto-moderator Translation status
askvortsov/flarum-categories Translation status
askvortsov/flarum-checklist Translation status
askvortsov/flarum-discussion-templates Translation status
askvortsov/flarum-help-tags Translation status
askvortsov/flarum-markdown-tables Translation status
askvortsov/flarum-moderator-warnings Translation status
askvortsov/flarum-pwa Translation status
askvortsov/flarum-rich-text Translation status
askvortsov/flarum-saml Translation status
blomstra/mark-unread Translation status
blomstra/notification-deleter Translation status
blomstra/user-filter Translation status
blomstra/usercard-stats Translation status
cadiducho/bbcode Translation status
clarkwinkelmann/catch-the-fish Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-author-change Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-bookmarks Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-carving-contest Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-colorful-borders Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-create-user-modal Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-email-as-display-name Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-emojionearea Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-first-post-approval Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-follow-tags-prompt Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-likes-received Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-mailing Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-passwordless Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-popular-discussion-badge Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-post-bookmarks Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-scratchpad Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-see-past-first-post Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-shadow-ban Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-status Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-who-read Translation status
datlechin/flarum-bbcode-hide-content Translation status
datlechin/flarum-discussion-overview Translation status
datlechin/flarum-keyboard-shortcuts Translation status
datlechin/flarum-more-discussions Translation status
datlechin/flarum-signup-button Translation status
dem13n/topic-starter-label Translation status
flarumite/simple-discussion-views Translation status
glowingblue/password-strength Translation status
ianm/follow-users Translation status
ianm/html-head Translation status
ianm/level-ranks Translation status
ianm/syndication Translation status
ianm/synopsis Translation status
itnt/flarum-uitab Translation status
jslirola/flarum-ext-login2seeplus Translation status
justoverclock/flarum-ext-hashtag Translation status
justoverclock/flarum-ext-welcomebox Translation status
justoverclock/hot-discussions Translation status
justoverclock/hot-discussions-cards Translation status
justoverclock/user-statistics Translation status
katosdev/signature Translation status
kyrne/whisper Translation status
littlecxm/flarum-reply-to-see Translation status
maicol07/flarum-ext-sso Translation status
malago/flarum-achievements Translation status
malago/flarum-ads Translation status
matteocontrini/flarum-imgur-upload Translation status
michaelbelgium/flarum-discussion-views Translation status
michaelbelgium/flarum-profile-views Translation status
michaelbelgium/mybb-to-flarum Translation status
migratetoflarum/canonical Translation status
migratetoflarum/fake-data Translation status
nearata/flarum-ext-copy-code-to-clipboard Translation status
nearata/flarum-ext-tags-color-generator Translation status
nearata/flarum-ext-twofactor Translation status
nomiscz/flarum-ext-auth-steam Translation status
nomiscz/flarum-ext-auth-wechat Translation status
nosun/reply-to-see Translation status
sycho/flarum-move-posts Translation status
sycho/flarum-profile-cover Translation status
the-turk/flarum-diff Translation status
the-turk/flarum-mathren Translation status
the-turk/flarum-nodp Translation status
the-turk/flarum-quiet-edits Translation status
therealsujitk/flarum-ext-gifs Translation status
tituspijean/flarum-ext-auth-ldap Translation status
tpokorra/flarum-ext-post-notification Translation status
v17development/flarum-blog Translation status
v17development/flarum-seo Translation status
v17development/flarum-user-badges Translation status
xelson/flarum-ext-chat Translation status
zerosonesfun/flarum-bbcode-button Translation status

Status tłumaczeń dla rozszerzeń premium

Extension Status
datitisev/flarum-backup Translation status
datitisev/flarum-maintenance Translation status
v17development/flarum-support Translation status

Credits

Paczka bazuje na rozszerzeniu stworzonym przez bepropl. Tworzona z udziałem społeczności jako część Kolektywu tłumaczeń Flarum.

Tłumaczenie dla Day.js pochodzi bezpośrednio ze źródła.

Tłumaczenie dla validation.yml bazuje na paczce językowej dla Laravela.