rob006/flarum-lang-polish

This package is abandoned and no longer maintained. The author suggests using the flarum-lang/polish package instead.

Polish language pack for Flarum.

Installs: 3 893

Dependents: 0

Suggesters: 1

Security: 0

Stars: 7

Watchers: 2

Forks: 1

Open Issues: 2

Type:flarum-extension

v1.8.0 2024-02-17 21:03 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-03-11 13:44:15 UTC


README

Latest Stable Version Latest Unstable Version License Total Downloads Monthly Downloads

Paczka zawiera tłumaczenia dla Flarum (kompatybilne z wersją 1.3.0 lub nowszą) oraz niemal wszystkich popularnych rozszerzeń. Pełna lista obsługiwanych rozszerzeń dostępna jest poniżej.

Instalacja

Rozszerzenie instalujemy za pomocą Composera:

composer require flarum-lang/polish

Po czym w panelu admina włączamy rozszerzenie.

Aktualizacja

Aktualizacje instalujemy za pomocą Composera:

composer update flarum-lang/polish

Lub aby wymusić najnowszą wersję (zalecane przy aktualizacji do nowej wersji Flarum — sprawdź wcześniej changelog, czy żadne z wykorzystywanych przez Ciebie rozszerzeń nie utraciło wsparcia):

composer require flarum-lang/polish

Jeśli lubisz życie na krawędzi, możesz korzystać z wersji niestabilnej (może zawierać niezweryfikowane frazy zaproponowane przez społeczność):

composer require "flarum-lang/polish:1.x-dev"

Po aktualizacji czyścimy cache:

php flarum cache:clear

Migracja z rob006/flarum-lang-polish

Przy wydaniu wersji 1.0.0 paczka zmieniła nazwę z rob006/flarum-lang-polish na flarum-lang/polish. Jeśli korzystałeś wcześniej z rob006/flarum-lang-polish, musisz odinstalować starą paczkę i zainstalować nową:

composer remove rob006/flarum-lang-polish
composer require flarum-lang/polish

Po czym w panelu admina włączamy nowe rozszerzenie.

Znalazłem błąd / Brakuje rozszerzenia X

Uwagi oraz błędy można zgłaszać na GitHubie lub na forum. Propozycje tłumaczeń można zgłaszać bezpośrednio korzystając z Weblate (wystarczy kliknąć status tłumaczenia na liście poniżej lub na tej stronie, aby przejść do tłumaczenia danego rozszerzenia/komponentu).

Tłumaczenia można dostosowywać też na poziomie konkretnej instalacji forum. Stworzenie paczki językowej, która będzie odpowiadała każdemu, jest praktycznie niemożliwe. Zmiany specyficzne dla konkretnego forum lepiej ustawiać lokalnie — nie każda fraza jest na tyle uniwersalna, aby mogła znaleźć się w ogólnej paczce językowej.

Status tłumaczeń głównego silnika Flarum

Component Status
Core Translation status
Validation Translation status

Status tłumaczeń dla oficjalnych rozszerzeń

Rozszerzenie Status
flarum/akismet Status tłumaczeń
flarum/approval Status tłumaczeń
flarum/bbcode Status tłumaczeń
flarum/emoji Status tłumaczeń
flarum/flags Status tłumaczeń
flarum/likes Status tłumaczeń
flarum/lock Status tłumaczeń
flarum/markdown Status tłumaczeń
flarum/mentions Status tłumaczeń
flarum/nicknames Status tłumaczeń
flarum/pusher Status tłumaczeń
flarum/statistics Status tłumaczeń
flarum/sticky Status tłumaczeń
flarum/subscriptions Status tłumaczeń
flarum/suspend Status tłumaczeń
flarum/tags Status tłumaczeń

Status tłumaczeń dla rozszerzeń od Friends of Flarum

Rozszerzenie Status
fof/amazon-affiliation Status tłumaczeń
fof/analytics Status tłumaczeń
fof/anti-spam Status tłumaczeń
fof/ban-ips Status tłumaczeń
fof/best-answer Status tłumaczeń
fof/byobu Status tłumaczeń
fof/cookie-consent Status tłumaczeń
fof/custom-footer Status tłumaczeń
fof/default-group Status tłumaczeń
fof/default-user-preferences Status tłumaczeń
fof/discussion-language Status tłumaczeń
fof/discussion-thumbnail Status tłumaczeń
fof/disposable-emails Status tłumaczeń
fof/doorman Status tłumaczeń
fof/drafts Status tłumaczeń
fof/filter Status tłumaczeń
fof/follow-tags Status tłumaczeń
fof/formatting Status tłumaczeń
fof/forum-statistics-widget Status tłumaczeń
fof/frontpage Status tłumaczeń
fof/gamification Status tłumaczeń
fof/geoip Status tłumaczeń
fof/github-sponsors Status tłumaczeń
fof/html-errors Status tłumaczeń
fof/ignore-users Status tłumaczeń
fof/impersonate Status tłumaczeń
fof/linguist Status tłumaczeń
fof/links Status tłumaczeń
fof/mason Status tłumaczeń
fof/masquerade Status tłumaczeń
fof/merge-discussions Status tłumaczeń
fof/moderator-notes Status tłumaczeń
fof/nightmode Status tłumaczeń
fof/oauth Status tłumaczeń
fof/open-collective Status tłumaczeń
fof/pages Status tłumaczeń
fof/passport Status tłumaczeń
fof/polls Status tłumaczeń
fof/pretty-mail Status tłumaczeń
fof/prevent-necrobumping Status tłumaczeń
fof/pwned-passwords Status tłumaczeń
fof/reactions Status tłumaczeń
fof/recaptcha Status tłumaczeń
fof/secure-https Status tłumaczeń
fof/sentry Status tłumaczeń
fof/share-social Status tłumaczeń
fof/sitemap Status tłumaczeń
fof/socialprofile Status tłumaczeń
fof/spamblock Status tłumaczeń
fof/split Status tłumaczeń
fof/stopforumspam Status tłumaczeń
fof/subscribed Status tłumaczeń
fof/terms Status tłumaczeń
fof/upload Status tłumaczeń
fof/user-bio Status tłumaczeń
fof/user-directory Status tłumaczeń
fof/username-request Status tłumaczeń
fof/webhooks Status tłumaczeń

Status tłumaczeń dla rozszerzeń społeczności

Rozszerzenie Status
acpl/flarum-lscache Status tłumaczeń
acpl/mobile-tab Status tłumaczeń
acpl/my-tags Status tłumaczeń
afrux/asirem Status tłumaczeń
afrux/forum-stats-widget Status tłumaczeń
afrux/forum-widgets-core Status tłumaczeń
afrux/news-widget Status tłumaczeń
afrux/online-users-widget Status tłumaczeń
afrux/top-posters-widget Status tłumaczeń
akr/chevereto Status tłumaczeń
antoinefr/flarum-ext-money Status tłumaczeń
antoinefr/flarum-ext-online Status tłumaczeń
askvortsov/flarum-auto-moderator Status tłumaczeń
askvortsov/flarum-categories Status tłumaczeń
askvortsov/flarum-checklist Status tłumaczeń
askvortsov/flarum-discussion-templates Status tłumaczeń
askvortsov/flarum-help-tags Status tłumaczeń
askvortsov/flarum-markdown-tables Status tłumaczeń
askvortsov/flarum-moderator-warnings Status tłumaczeń
askvortsov/flarum-pwa Status tłumaczeń
askvortsov/flarum-rich-text Status tłumaczeń
askvortsov/flarum-saml Status tłumaczeń
blomstra/gdpr Status tłumaczeń
blomstra/mark-unread Status tłumaczeń
blomstra/turnstile Status tłumaczeń
blomstra/user-filter Status tłumaczeń
blomstra/usercard-stats Status tłumaczeń
cadiducho/bbcode Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/catch-the-fish Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-author-change Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-carving-contest Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-colorful-borders Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-create-user-modal Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-discussion-bookmarks Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-email-as-display-name Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-emojionearea Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-first-post-approval Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-follow-tags-prompt Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-ipsum-autocomplete Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-likes-received Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-mailing Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-passwordless Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-popular-discussion-badge Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-post-bookmarks Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-post-permissions Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-scratchpad Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-see-past-first-post Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-shadow-ban Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-status Status tłumaczeń
clarkwinkelmann/flarum-ext-who-read Status tłumaczeń
club-1/flarum-ext-cross-references Status tłumaczeń
datlechin/flarum-bbcode-hide-content Status tłumaczeń
datlechin/flarum-birthdays Status tłumaczeń
datlechin/flarum-birthdays-widget Status tłumaczeń
datlechin/flarum-copy-links Status tłumaczeń
datlechin/flarum-discussion-overview Status tłumaczeń
datlechin/flarum-keyboard-shortcuts Status tłumaczeń
datlechin/flarum-more-discussions Status tłumaczeń
datlechin/flarum-signup-button Status tłumaczeń
dem13n/topic-starter-label Status tłumaczeń
flarumite/simple-discussion-views Status tłumaczeń
glowingblue/password-strength Status tłumaczeń
ianm/follow-users Status tłumaczeń
ianm/html-head Status tłumaczeń
ianm/level-ranks Status tłumaczeń
ianm/syndication Status tłumaczeń
ianm/synopsis Status tłumaczeń
ianm/twofactor Status tłumaczeń
jslirola/flarum-ext-login2seeplus Status tłumaczeń
justoverclock/flarum-ext-hashtag Status tłumaczeń
justoverclock/flarum-ext-keywords Status tłumaczeń
justoverclock/flarum-ext-welcomebox Status tłumaczeń
justoverclock/hot-discussions Status tłumaczeń
justoverclock/hot-discussions-cards Status tłumaczeń
justoverclock/user-statistics Status tłumaczeń
katosdev/signature Status tłumaczeń
kyrne/whisper Status tłumaczeń
littlecxm/flarum-reply-to-see Status tłumaczeń
maicol07/flarum-ext-sso Status tłumaczeń
malago/flarum-achievements Status tłumaczeń
malago/flarum-ads Status tłumaczeń
matteocontrini/flarum-imgur-upload Status tłumaczeń
michaelbelgium/flarum-discussion-views Status tłumaczeń
michaelbelgium/flarum-profile-views Status tłumaczeń
michaelbelgium/mybb-to-flarum Status tłumaczeń
migratetoflarum/canonical Status tłumaczeń
migratetoflarum/fake-data Status tłumaczeń
nearata/flarum-ext-cakeday Status tłumaczeń
nearata/flarum-ext-copy-code-to-clipboard Status tłumaczeń
nearata/flarum-ext-tags-color-generator Status tłumaczeń
nearata/flarum-ext-twofactor Status tłumaczeń
nomiscz/flarum-ext-auth-steam Status tłumaczeń
nomiscz/flarum-ext-auth-wechat Status tłumaczeń
nosun/reply-to-see Status tłumaczeń
sycho/flarum-move-posts Status tłumaczeń
sycho/flarum-profile-cover Status tłumaczeń
the-turk/flarum-diff Status tłumaczeń
the-turk/flarum-mathren Status tłumaczeń
the-turk/flarum-nodp Status tłumaczeń
the-turk/flarum-quiet-edits Status tłumaczeń
therealsujitk/flarum-ext-gifs Status tłumaczeń
tituspijean/flarum-ext-auth-ldap Status tłumaczeń
tpokorra/flarum-ext-post-notification Status tłumaczeń
v17development/flarum-blog Status tłumaczeń
v17development/flarum-seo Status tłumaczeń
v17development/flarum-user-badges Status tłumaczeń
xelson/flarum-ext-chat Status tłumaczeń

Status tłumaczeń dla rozszerzeń premium

Rozszerzenie Status
blomstra/realtime Status tłumaczeń
datitisev/flarum-backup Status tłumaczeń
datitisev/flarum-maintenance Status tłumaczeń
v17development/flarum-support Status tłumaczeń

Credits

Paczka bazuje na rozszerzeniu stworzonym przez bepropl. Tworzona z udziałem społeczności jako część Kolektywu tłumaczeń Flarum.

Tłumaczenie dla Day.js pochodzi bezpośrednio ze źródła.

Tłumaczenie dla validation.yml bazuje na paczce językowej dla Laravela.