regionhalland/region-halland-plugin-category-pages

Front-end-plugin hämtar sidor relaterade till en kategori

v1.2.0 2021-03-23 08:14 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-05-23 15:06:54 UTC


README

Hur man använder Region Hallands plugin "RhCategoryPages"

Nedan följer instruktioner hur du kan använda pluginet "RhCategoryPages".

Användningsområde

Denna plugin hämtar sidor relaterade till en kategori

Licensmodell

Denna plugin använder licensmodell GPL-3.0. Du kan läsa mer om denna licensmodell via den medföljande filen:

LICENSE (https://regionhalland.visualstudio.com/public.RhWpPlugIns/_git/RhCategoryPages?path=%2FLICENSE&version=GBmaster)

Installation och aktivering

A) Hämta pluginen via Git eller läs in det med Composer
B) Installera Region Hallands plugin i Wordpress plugin folder
C) Aktivera pluginet inifrån Wordpress admin

Hämta hem pluginet via Git

git https://regionhalland.visualstudio.com/public.RhWpPlugIns/_git/RhCategoryPages

Läs in pluginen via composer

Dessa två delar behöver du lägga in i din composer-fil

Repositories = var pluginen är lagrad, i detta fall på github

"repositories": [
 {
  "type": "vcs",
  "url": "https://regionhalland.visualstudio.com/public.RhWpPlugIns/_git/RhCategoryPages"
 },
],

Require = anger vilken version av pluginen du vill använda, i detta fall version 1.0.0

OBS! Justera så att du hämtar aktuell version.

"require": {
 "regionhalland/region-halland-plugin-category-pages": "1.0.0"
},

Visa "breadcrumbs" på en sida via "Blade"

@if(function_exists('get_region_halland_category_pages'))
 @php($myData = get_region_halland_category_pages())
  @foreach ($myData as $data)
   <div>
    <p class="rh-navigation-left__header-text">
     <strong>{{ $data['post_title'] }}</strong>
    </p>
   </div>
   <p>
    {{ $data['post_ingress'] }}
   </p>
   <p >
    <a href="{{ $data['post_url'] }}">Läs mer</a>
    <p>
 @endforeach
@endif

Exempel på hur arrayen kan se ut

array (size=4)
 0 => 
  array (size=4)
   'ID' => int 157
   'post_url' => string 'http://dev-intra.local/sida-d/viktigt-om-coronavirus/' (length=53)
   'post_title' => string 'Viktigt om Coronavirus' (length=22)
   'post_ingress' => string 'Lorem ipsum dolor sit amet' (length=26)
   'post_content' => string 'Lorem ipsum...' (length=14)
 1 => 
  array (size=4)
   'ID' => int 112
   'post_url' => string 'http://dev-intra.local/sida-h/' (length=30)
   'post_ingress' => string 'Lorem ipsum dolor sit amet' (length=26)
   'post_content' => string 'Lorem ipsum...' (length=14)
 2 => 
  array (size=4)
   'ID' => int 109
   'post_url' => string 'http://dev-intra.local/sida-c/sida-c-1/' (length=39)
   'post_title' => string 'Sida C.1' (length=8)
   'post_ingress' => string 'Lorem ipsum dolor sit amet' (length=26)
   'post_content' => string 'Lorem ipsum...' (length=14)
 3 => 
  array (size=4)
   'ID' => int 114
   'post_url' => string 'http://dev-intra.local/sida-i/' (length=30)
   'post_title' => string 'Sida I' (length=6)
   'post_ingress' => string 'Lorem ipsum dolor sit amet' (length=26)
   'post_content' => string 'Lorem ipsum...' (length=14)

Versionhistorik

1.2.0

 • Hämtar ut sidans ingress

1.1.0

 • Lagt till en pipeline för att publicera via Packagist

1.0.0

 • Första version