phpuzem/kurecell

Kurecell Sms Paketi

dev-master 2015-10-21 12:03 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2021-05-01 00:02:35 UTC


README

www.kurecell.com.tr

Komut satırından bu kodu çalıştırınız:

composer require phpuzem/kurecell dev-master

config/app.php dosyasına aşağıda bulunan satırları ekliyoruz.

return array(
  // ...

  'providers' => array(
    // ...

    Phpuzem\Kurecell\KurecellSmsProvider::class
  ),

  // ...

  'aliases' => array(
    // ...

    'Kurecell' => Phpuzem\Kurecell\Facades\KurecellFacade::class
  ),
);

Ayarlar

php artisan vendor:publish

komutunu kullanarak config/kurecell.php dosyasını yayınlıyoruz.

sms.php

return [
  'user' => 'Kullanıcı Adınız',
  'pass' => 'Şifreniz'
];

Kullanıma hazır!

#Kullanımı

public function index()
	{
		return \Kurecell::setnumbers(['05325087092'])->setmessage($sms)->sethead($smsbaslik)->send();
	}