novaboltlabs/novabolt

Proxy Shopping Service Management Platform.

Installs: 1

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 4

Watchers: 1

Forks: 0

Open Issues: 8

Language:Vue

Type:project


README

Novabolt Logo

Novabolt

Nền tảng ứng dụng quản lý dịch vụ Mua hàng hộ toàn diện

laravel 8 php 8 vue 3 Giấy phép Phiên bản Lượt theo dõi

Website Demo Tài liệu

👋 Giới thiệu

Novabolt là hệ thống quản lý dịch vụ mua hộ hàng hóa xuyên biên giới. Novabolt cung cấp một nền tảng chuyên nghiệp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ nhập hàng trực tuyến, hỗ trợ mua hàng từ các sàn giao dịch thương mại điện tử như: Taobao, Tmall, JD, 1688, Amazon, Ebay, Wechat...

⚡ Cài đặt nhanh

Để cài đặt Novabolt bạn sẽ cần Git, ComposerNpm được cài đặt sẵn trên máy tính của mình. Tiếp đến từ màn hình Terminal thực hiện các bước sau:

# Khởi tạo dự án
$ composer create-project novaboltlabs/novabolt

# Tải về các thư viện Javascript và Css
$ npm install

# Biên dịch các thư viện Javascript và Css
$ npm run dev

# Khởi tạo cơ sở dữ liệu
$ php artisan migrate

# Khởi động webserver
$ php artisan:serve

# Truy cập website theo thông tin hiển thị

📖 Hướng dẫn

Để xem hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện cài đặt hệ thống cũng như hướng dẫn sử dụng và vận hành hệ thống, vui lòng truy cập tài liệu hướng dẫn.

♥️ Giấy phép

Novabolt là mã nguồn mở được phát hành theo giấy phép MIT.