nimblephp/framework

NimblePHP MVC Framework

0.1.3 2024-05-17 19:48 UTC

README

GitHub License Packagist Dependency Version Packagist Version

NimblePHP

NimblePHP to lekki framework skupiający się na prostocie. Zapewnia wzorzec MVC oraz automatyczne połączenie z bazą danych, dostarczając wszystko, czego potrzebujesz do rozpoczęcia pracy. Jeśli potrzebujesz dodatkowych funkcji, po prostu zainstaluj odpowiedni moduł i zacznij z niego korzystać.

Dokumentacja projektu dostępna jest pod linkiem: https://nimblemvc.github.io/documentation/

Dlaczego NimblePHP?

  • Prostota Brak modułów które dodatkowo ociążają kod
  • Rozszerzenia Wszystkie oficjalne rozszerzenia dosępne w jednym miejsciu (pod tym linkiem)
  • Szybki start Szybka konfiguracja i pierwsze uruchomienie

Instalacja

Na samym początku należy zaimportować repozytorium composer

composer require nimblephp/framework

Następnie należy utworzyć folder public a w nim plik index.php o treści:

<?php

require('../vendor/autoload.php');

$route = new \Nimblephp\framework\Route(new \Nimblephp\framework\Request());
$kernel = new \Nimblephp\framework\Kernel($route);
$kernel->handle();

oraz plik .htaccess z zawartością:

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.+)$ index.php?url=$1 [QSA,L]

Teraz należy uruchomić plik index.php, pierwsze uruchomienie spowoduje utworzenie folderów wymaganych przez projekt

Współtworzenie

Zachęcamy do współtworzenia! Masz sugestie, znalazłeś błędy, chcesz pomóc w rozwoju? Otwórz issue lub prześlij pull request.

Pomoc

Wszelkie problemy oraz pytania należy zadawać przez zakładkę discussions w github pod linkiem: https://github.com/NimbleMVC/Framework/discussions