nguyenanhung/web-builder-sdk

This package is abandoned and no longer maintained. No replacement package was suggested.

ThuDoMultimedia Website News SDK

This package has no released version yet, and little information is available.


README

Bộ SDK dùng để build các site tin tức, tự động phân tích cấu hình và parse dữ liệu đầu vào.

Bộ SDK được chia phân tán thành nhiều packages, cần private key của người thiết kế Package thì mới có thể thực hiện

Tính năng

Module
 • Module trang chủ
 • Module trang tin bài mới
 • Module trang tin bài hot
 • Module trang tin bài sắp xếp theo danh mục
 • Module trang tin bài sắp xếp theo chủ đề
 • Module trang tin bài sắp xếp theo từ khóa
 • Module trang tìm kiếm tin bài
 • Module trang tin bài chi tiết
 • Module trang thông tin hỗ trợ
 • Module trang trợ giúp - giới thiệu
 • Module Sign Up
 • Module Sign In
 • Module Sign Out
Các module XML
 • Module Sitemap
 • Module RSS
 • Module OpenSearch
Các module block

Các module được thể hiện thành 1 block trên sản phẩm, có thể di chuyển đến bất cứ đâu

 • Module Calendar
 • Module Header
 • Module Footer
 • Module Menu
 • Module Boxed Focus
 • Module Boxed Latest
 • Module Page Boxed
 • Module Site Boxed
Các module block video

Các module được thể hiện thành 1 block trên sản phẩm, có thể di chuyển đến bất cứ đâu

 • Module Header
 • Module Footer
 • Module Menu
 • Module Site Boxed
Các module Vas Gate
 • Module Vas Gate - nhà mạng Vietnamobile
Template Parse

SDK sử dụng Plates như 1 template engine dùng parse sẵn các blocks thành HTML

Tham khảo Plates: http://platesphp.com/

Tương thích sẵn với CodeIgniter, tích hợp HMVC

Bản quyền

Bộ SDK được build dưới nền tảng open source, mọi sử dụng cần liên hệ chủ sở hữu. Bất cứ việc chia sẻ, sử dụng nào chưa được phép đều là không hợp lệ.

Liên hệ

Nếu có bất cứ thông tin nào cần trao đổi và tìm hiểu, vui lòng liên hệ theo thông tin sau

Name Email Skype Facebook
Hung Nguyen dev@nguyenanhung.com nguyenanhung5891 @nguyenanhung

From Hanoi with Love <3