nguyenanhung/td-report

v1.2.10 2019-04-16 01:57 UTC

README

Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version composer.lock License

TD Report

Các module Report

Các module được thiết kế đóng gói thành các hàm đối tượng, có thể gọi liên kết với nhau

Module SMS Report

  • Module Update Data SMS Report
  • Module Send Data SMS Report via SMS
  • Module Send Data SMS Report via Slack
  • Module Send Data SMS Report via Email
  • Module Sync Report tới Database Gateway
  • Module WebService Get Data & Received Data from Partner

Module VAS Report

  • Module Update Data VAS Report
  • Module Send Data VAS Report via Slack
  • Module Send Data VAS Report via Email
  • Module Sync Report tới Database Gateway

Template Parse

SDK sử dụng Plates như 1 template engine dùng parse sẵn các blocks thành HTML

Tham khảo Plates: http://platesphp.com/

Tương thích sẵn với CodeIgniter, tích hợp HMVC

Bản quyền

Bộ SDK được build dưới nền tảng open source, mọi sử dụng cần liên hệ chủ sở hữu. Bất cứ việc chia sẻ, sử dụng nào chưa được phép đều là không hợp lệ.

Liên hệ

Nếu có bất cứ thông tin nào cần trao đổi và tìm hiểu, vui lòng liên hệ theo thông tin sau

Name Email Skype Facebook
Hung Nguyen dev@nguyenanhung.com nguyenanhung5891 @nguyenanhung

From Hanoi with Love <3