nguyenanhung/listen-to-music-playlist

Project Listen to Music Playlist

Installs: 3

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 0

Watchers: 2

Forks: 0

Open Issues: 0

Language:JavaScript

Type:project

dev-main 2024-02-27 16:04 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-04-23 16:41:54 UTC


README

Project Bear MP3

Project trang nhạc Playlist nghe theo gu

Grab nhạc từ các trang Nhạc của tui, Zing Mp3, Youtube

Tạo thành những link chia sẻ nhạc theo GU 1 cách dễ dàng và thuận tiện

Nghe nhạc và ngắm cảnh đẹp :)

Link Demo: https://mp3.nguyenanhung.com

Link Demo: https://bear-mp3.vercel.app/

Demo

Demo

Liên hệ

Name Email GitHub Facebook
Hung Nguyen dev@nguyenanhung.com @nguyenanhung @nguyenanhung

From 🐼 Bear Family with Love ♥️