nguyenanhung/facebook-messenger-sdk

v1.0.2 2018-10-26 04:19 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-05-26 16:14:04 UTC


README

Một bộ SDK dùng tích hợp hệ thống Messenger của Facebook. Do người Việt viết và phát triển

Hệ thống yêu cầu:

"require": {
	"php": ">=5.4.0",
	"ext-curl": "*",
	"ext-json": "*",
	"ext-fileinfo": "*"
}

Hướng dẫn cài đặt

Bộ SDK có thể cài đặt đơn giản bằng composer

composer require nguyenanhung/facebook-messenger-sdk

Hướng dẫn sử dụng

Sẽ được update sau

Liên hệ

Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc góp ý nào, liên hệ với thông tin dưới đây

STT Họ tên Email Facebook Github
1 Hung Nguyen dev@nguyenanhung.com @nguyenanhung @nguyenanhung