modus/skeleton

A skeleton project for the Modus framework.

4.0 2015-06-04 20:26 UTC