mikulas/vlna

v1.0.2 2018-10-29 11:43 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2023-03-18 18:08:08 UTC


README

Build Status

Replaces regular space with a non-breaking space in places where line break should not occur as per Czech language spec.

Usage

$vlna = new Mikulas\Vlna('~');

$vlna("Dr. Novák má čas v neděli!");
// Dr.~Novák má čas v~neděli!

Enforced rules

http://www.typotext.cz/radce7b_1.html

36 Dělit do dvou řádků se nemá

  • zkrácený titul a příjmení nebo zkratka křestního jména a příjmení (dr./Novák, L./Pilař)
  • číslice a název nebo jednotka počítaného předmětu (30/kg, 5./díl, tab./7)
  • den a měsíc vyjádřený číslem (6./1.) a
  • zkratky (a./s., t./r.).

38 Jednohláskové předložky a spojky, jak neslabičné (k, s, v, z), tak slabičné (a, i, o, u), minusky i verzálky, nesmějí zůstat na konci řádku.

42 Pomlčka ve větném (interpunkčním) významu se odděluje od slov z obou stran mezerou, přičemž smí zůstat na konci řádku, avšak nemá jí řádek začínat. (Výjimkou je samozřejmě případ, kdy je pomlčka užívána místo uvozovek k označování přímé řeči.) Pokud má být za pomlčkou další interpunkce (tečka, čárka, závorka, otazník, vykřičník), přisazuje se těsně. Rovněž potřebná interpunkce, sázená před pomlčkou (závorka, uvozovka), se přisazuje bez mezery.

45 Pomlčka v ostatních případech se používá především jako znaménko »minus« 7 – 3 = 4 (oddělena zúženou mezerou, výraz 7 – 3 se nedělí do dvou řádků), –3 stupně Celsia (pomlčka k číslici těsně); k označení rošády v šachové notaci 0–0 nebo 0–0–0 (sází se k nulám těsně); ve výčtech při opakování slov (v rejstřících – každá pomlčka zastupuje slovo, a proto se odděluje mezerou); k zesílení platnosti se pomlčka může ve větě opakovat: Už mi s tím – – – (odděluje se mezerami). Při opakování slov ve výčtech je někdy pomlčka nahrazována znakem »tilda« ~, který přejímá stejná sazební pravidla.

62 Telefonní čísla se nesmějí dělit do dvou řádků.