mikemix/mx-imieniny

1.02 2014-01-06 19:06 UTC

README

Instalacja

Najlepiej za pomocą Composera:

{
  "require": {
    ...
    "mikemix/mx-imieniny": "dev-master"
  }
}

Wyświetlanie imienin

Wersja szybka na dzisiaj:

// alias na getTime()
echo \mxImieniny\Service::getNow();

Dla unixtime:

// alias na getByDateTime()
echo \mxImieniny\Service::getTime(time());

Dla DateTime:

// alias na getByDate
echo \mxImieniny\Service::getByDateTime(new \DateTime());

Dla miesiąca i dnia:

// brak aliasu
echo \mxImieniny\Service::getByDate('01','31');

W przypadku błędnej daty wywali \InvalidArgumentException.