marshmallow/accounting-exactonline


README

68747470733a2f2f63646e2e6d617273686d616c6c6f772d6f66666963652e636f6d2f6d656469612f696d616765732f6c6f676f2f6d617273686d616c6c6f772e7472616e73706172656e742e7265642e706e67

Issues Forks Stars License

Marshmallow Exact Online

Koppel Exact Online aan je Laravel Nova installatie zodat we alles met elkaar kunnen verbinden.

Installatie

composer require marshmallow/package-exactonline

Belangrijk: Als je wijzigingen maakt in de config, zorg dan dat de Worker opnieuw gestart wordt!

Run php artisan exactonline:install Daarna php artisan vendor:publish --provider="Marshmallow\ExactOnline\ToolServiceProvider" --tag="config" --force

Dan php artisan migrate om de ExactOnline hulp tabellen aan te maken

Dan gaan we naar app/Providers/NovaServiceProvider om de ExactOnline tool te registeren:

class NovaServiceProvider extends NovaApplicationServiceProvider
{
  //

  protected function cards()
  {
    return [
      new \Marshmallow\ExactOnline\ExactOnlineCard,
      new Help,
    ];
  }

  //

  public function tools()
  {
    return [
      new \Marshmallow\ExactOnline\ExactOnline
    ];
  }
  
  //
}

Als laatste moeten we nog wat env variabelen aanmaken in .env.

EXACT_ONLINE_REDIRECT_URI=https://{{jouw_domein}}/nova/exact-online
EXACT_ONLINE_CLIENT_ID="__________"
EXACT_ONLINE_CLIENT_SECRET="______"

Let op, het inschieten van data werkt met queue's zodat de performance van de website goed blijft. Zorg er dus voor dat je applicatie met queus om kan gaan. Bijvoorbeeld door:

php artisan queue:table
php artisan migrate
env betand: QUEUE_CONNECTION=database

php artisan config:clear
php artisan queue:work

Exact API

Er wordt gebruik gemaakt van https://github.com/picqer/exact-php-client. Met onderstaande static function haal je een connection object op waarmee je deze API kan gebruiken.

$connection = ExactOnlineConnect::connect();
$item = new \Picqer\Financials\Exact\Item($connection);
$item->find(ID);

Traits

Gebruik op alle models die verbonden worden met Exact Online de Exactable trait zodat we data kunnen opslaan.

Copyright (c) 2020 marshmallow