m21/module-hreflang

Dodanie do alternatywnych wersji językowych adresów URL dla Google

Installs: 12

Dependents: 0

Suggesters: 0

Type:magento2-module

dev-master 2018-09-03 22:24 UTC

README

Dodanie do nagłówka stron alternatywnych adresów URL z innymi wersjami językowymi

Przykład HTML <head> Hreflang

<link rel="alternate" hreflang="en-ca" href="https://site.com/en-ca/page/" />

kontakt

https://21w.pl

Sylwester Kowal

tel: +48 608 012 047