lukeotdr/api-subiekt-gt

Wrapper SubiektGT + SferaGT - PHP REST API

dev-master 2018-01-03 19:24 UTC

README

API udostępnia interfejs i zapewnia komunikacje z SubiektGT w następujący sposób:

 • tworzenie zamówień od klientów
 • tworzenie klientów
 • tworzenie towarów
 • przetworzenie zamówień klientów na fakturę sprzedaży lub paragon imienny
 • pobranie dowolnego dokumentu
 • pobranie dowolnego dokumentu w formacie pdf
 • pobranie podstawowych danych o kliencie
 • pobranie podstawowych danych o towarze oraz jego stanie magazynowym

Wymagania

Aplikacje, które muszą zostać wcześniej zainstalowane na komputerze/serwerze z Windows:

 • SubiektGT oraz SferaGT (testowano na 1.50 HF1)
 • serwer WWW (testowano na Apache/2.4.27 (Win32))
 • php (testowano na wersji 7.1.9)
 • zainstalowane biblioteki php: com_dotnet, sqlsrv

Instalacja

Pobieramy projekt w wersji master/lub stabilnej lub używamy do tego composer-a. Poniższy przykład przedstawia pobranie wersji developerskiej.

create-project lukeotdr/api-subiekt-gt --stability dev

Paczkę umieszczamy tak aby serwer www miał możliwość uruchomienia plików PHP z katalogu public lub odpowiednio konfigurujemy serwer www. Uruchamiamy konfigurację api poprzez przykładowe poniższe wywołanie:

http://192.168.1.1/api-subiekt-gt/public/setup

Powyższe wywołanie uruchomi konfigurator api, który pomoże utworzyć plik konfiguracyjny do połączenia ze Sferą GT oraz SQLServer-em. Należy przygotować użytkownika oraz hasło do SQLServera dzięki któremu zostanie nawiązane połączenie z bazą Subiekta. Jeśli była użyta autentykacja windows trzeba utworzyć użytkownika z dostępem do podmiotu. Do testów można użyć danych admina "sa" lecz na produkcji nie zalecane.

Po konfiguracji należy jeszcze przeprowadzić test połączenia podając istniejący numer dokumentu sprzedaży z Subiekta. Np: "PA 13659/12/2017". W odpowiedzi i poprawnego połączenia powinniśmy zobaczyć coś podobnego jak poniżej.

Wysłane rządanie:

192.168.1.1/api-subiekt-gt/public/api/document/get
{
  "api_key": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "data": {
    "doc_ref": "PA 13659/12/2017"
  }
}

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - wygenerowane api key.

Odebrana odpowiedź:

{
  "state": "success",
  "data": {
    "products": [
      {
        "name": "MUND Skarpety PAMIR r.M czarny",
        "code": "8424752732026",
        "qty": "1.0000",
        "price": "34.9200"
      },
      {
        "name": "ARC'TERYX Woreczek APERTURE CHALK BAG large fiolet",
        "code": "806955782905",
        "qty": "1.0000",
        "price": "62.5700"
      },
      {
        "name": "ARC'TERYX Plecak CIERZO 18 dk basalt",
        "code": "806955927375",
        "qty": "1.0000",
        "price": "175.5200"
      },
      {
        "name": "LIFESYSTEMS Gwizdek ratunkowy SAFETY WHISTLE",
        "code": "5031863022507",
        "qty": "1.0000",
        "price": "27.0600"
      }
    ],
    "fiscal_state": 1,
    "accounting_state": 0,
    "reference": "",
    "comments": "",
    "customer": [],
    "doc_ref": "PA 13659/12/2017",
    "doc_type": "PA",
    "amount": "300.0700",
    "state": 1,
    "date_of_delivery": null,
    "is_exists": true,
    "gt_id": 171417
  }
}

Jeśli udało się połączyć z bazą danych to teraz nie pozostaje nic innego jak utworzyć interfejs do komunikacji z api. Rządania do api w powyższym przykładzie wysyłamy na adres:

http://192.168.1.1/api-subiekt-gt/public/api/

przykładowe wywołanie:

http://192.168.1.1/api-subiekt-gt/public/api/document/get

UWAGA - adres "setup-u" należy zabezpieczyć przed nieautoryzowanym dostępem np przez .htaccess dyrektywy allow deny. Można również przkopiować katalog w inne miejsce.

Gdyby zaszła potrzeba użyć IIS-a jako serwera www to rządania bez modułu "rewrite" miałyby postać:

http://192.168.1.1/api-subiekt-gt/public/api?c=document/get

Dokumentacja API

Dokumentacja metod API: Dokumentacja

License

The MIT License (MIT). Please see License File for more information.