lukchojnicki/gg-bot-api-lib

This package is not installable via Composer 1.x, please make sure you upgrade to Composer 2+. Read more about our Composer 1.x deprecation policy.

Source copied from https://boty.gg.pl/ so it can be available as git or composer package.

3.1 2018-03-21 21:48 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2021-10-16 16:54:46 UTC


README

It's official SDK for polish communicator GG (Gadu Gadu) bots.

More at: https://boty.gg.pl/

Info from GG site:

BotAPI jest darmową platformą pozwalającą na szybkie i proste tworzenie botów (umożliwiających tworzenie czatów) w sieci GG. Wystawia zestaw funkcji za pomocą protokołu HTTP, które umożliwiają odbieranie i wysyłanie wiadomości poprzez skrypt/program stworzony przez użytkownika BotAPI.

Composer

composer require lukchojnicki/gg-bot-api-lib

Note: I'm not author of this library and not connected with GG company in any way. I's just open source code copied from https://boty.gg.pl/ so it can be available as git or composer package for easier usage (I just did what authors should did in a first place).