larabook/gateway

A Laravel package for connecting to all Iraninan payment gateways

3.5 2021-11-21 07:22 UTC

README

متاسفانه این پکیج دیگر پشتیبانی نمی شود

پکیج اتصال به تمامی IPG ها و بانک های ایرانی.

این پکیج با ورژن های ( ۴ و ۵ و ۶ ) لاراول سازگار می باشد

پشتیبانی تنها از درگاهای زیر می باشد:

 1. MELLAT
 2. SADAD (MELLI)
 3. SAMAN
 4. PARSIAN
 5. PASARGAD
 6. ZARINPAL
 7. PAYPAL
 8. ASAN PARDAKHT
 9. PAY.IR ( برای فراخوانی از 'payir' استفاده نمایید)
 10. Irankish (جدید - برای فراخوانی از 'irankish' استفاده نمایید)

نصب:

دستورات زیر را جهت نصب دنبال کنید :

مرحله ۱)

composer require larabook/gateway

مرحله ۲)

تغییرات زیر را در فایل config/app.php اعمال نمایید:

توجه برای نسخه های لاراول ۶ به بعد این مرحله نیاز به انجام نمی باشد

'providers' => [
 ...
 Larabookir\Gateway\GatewayServiceProvider::class, // <-- add this line at the end of provider array
],


'aliases' => [
 ...
 'Gateway' => Larabookir\Gateway\Gateway::class, // <-- add this line at the end of aliases array
]

مرحله ۳) - انتقال فایل های مورد نیاز

برای لاراول ۵ :

php artisan vendor:publish --provider=Larabookir\Gateway\GatewayServiceProviderLaravel5
برای لاراول ۶ به بعد :
php artisan vendor:publish 

// then choose : GatewayServiceProviderLaravel6

مرحله ۴) - ایجاد جداول

php artisan migrate

مرحله ۵)

عملیات نصب پایان یافته است حال فایل gateway.php را در مسیر app/ باز نموده و تنظیمات مربوط به درگاه بانکی مورد نظر خود را در آن وارد نمایید .

حال میتوایند برای اتصال به api بانک از یکی از روش های زیر به انتخاب خودتان استفاده نمایید . (Facade , Service container):

 1. Gateway::make(new Mellat())
 2. Gateway::make('mellat')
 3. Gateway::mellat()
 4. app('gateway')->make(new Mellat());
 5. app('gateway')->mellat();

مثال :‌اتصال به بانک ملت (درخواست توکن و انتقال کاربر به درگاه بانک) توجه :‌ مقدار متد price به ریال وارد شده است و معادل یکصد تومان می باشد

یک روت از نوع GET با آدرس /bank/request ایجاد نمایید و کد های زیر را در آن قرار دهید .

try {

  $gateway = \Gateway::make('mellat');

  $gateway->setCallback(url('/bank/response')); // You can also change the callback
  $gateway->price(1000)
      // setShipmentPrice(10) // optional - just for paypal
      // setProductName("My Product") // optional - just for paypal
      ->ready();

  $refId = $gateway->refId(); // شماره ارجاع بانک
  $transID = $gateway->transactionId(); // شماره تراکنش

  // در اینجا
  // شماره تراکنش بانک را با توجه به نوع ساختار دیتابیس تان 
  // در جداول مورد نیاز و بسته به نیاز سیستم تان
  // ذخیره کنید .

  return $gateway->redirect();

} catch (\Exception $e) {

  echo $e->getMessage();
}

و سپس روت با مسیر /bank/response و از نوع post ایجاد نمایید و کد های زیر را در آن قرار دهید :

try { 

  $gateway = \Gateway::verify();
  $trackingCode = $gateway->trackingCode();
  $refId = $gateway->refId();
  $cardNumber = $gateway->cardNumber();

  // تراکنش با موفقیت سمت بانک تایید گردید
  // در این مرحله عملیات خرید کاربر را تکمیل میکنیم

} catch (\Larabookir\Gateway\Exceptions\RetryException $e) {

  // تراکنش قبلا سمت بانک تاییده شده است و
  // کاربر احتمالا صفحه را مجددا رفرش کرده است
  // لذا تنها فاکتور خرید قبل را مجدد به کاربر نمایش میدهیم

  echo $e->getMessage() . "<br>";

} catch (\Exception $e) {

  // نمایش خطای بانک
  echo $e->getMessage();
}

در صورت تمایل جهت همکاری در توسعه :

 1. توسعه مستندات پکیج.
 2. گزارش باگ و خطا.
 3. همکاری در نوشتن ماژول دیگر بانک ها برای این پکیج .

درصورت بروز هر گونه باگ یا خطا . ما را آگاه سازید .

این پکیج از پکیج دیگری بنام poolport مشتق شده است اما برخی از عملیات آن متناسب با فریموورک لارول تغییر کرده است