kennisnet/phpeckcs

PHP normalizer for ECK records from Koppelpunt Catalogusinformatie

1.0.5 2021-08-25 06:22 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2022-04-25 09:42:56 UTC


README

#ECKCS normalizer en deserializer Deze library geeft de mogelijkheid om op via een standaard interface XML documenten die volgens de ECKCatalogService standaard zijn opgesteld te deserializeren en te gebruiken in een php applicatie.

###Links

Voorbeeld

$document   = file_get_contents(...);
$normalizer = new Kennisnet\ECK\RecordsNormalizer();

$deserializedRecords = $normalizer->deserializeFromSearchResponse($document);
$records = $normalizer->normalize($deserializedRecords, Kennisnet\ECK\EckRecordSchemaTypes::ECKCS_2_3);

###Andere projecten

###Ondersteuning

  • Dit project ondersteund op dit moment alleen de standaard ECKCS 2.3, eerdere standaarden worden niet ondersteund, nieuwere mogelijk via backwards-compatibility.
  • Heb je vragen over het gebruik of implementatie van de standaard, neem dan contact op met: info@edustandaard.nl