kattatzu/tika-client

Overall: 11 installs
30 days: 0 installs
Today: 0 installs

Maintainer: kattatzu
Canonical: https://github.com/kattatzu/tika-client
Source: https://github.com/kattatzu/tika-client/tree/master
Issues: https://github.com/kattatzu/tika-client/issues

  • dev-master reference: e1446a4 2014-06-26 23:58 UTC Unknown License

    require:

    Author

  • v1.0 reference: e1446a4 2014-06-26 23:58 UTC Unknown License