izisoft/yii2

Yii2 Application by Izisoft

v1.0 2020-10-29 15:54 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2021-10-22 20:36:23 UTC


README

Sơ lược về izisoft/yii2

Tùy chỉnh bộ định tuyến Yii2 theo mô hình url 1 (hoặc nhiều) cấp

-> https://iziweb.vn/kho-giao-dien

<=>

[
controller: site,
action: news
id: kho-giao-dien
]

Cài đặt

composer require --prefer-dist izisoft/yii2-app "dev-master"

Chức năng

 • Chỉ định controller / action thông qua url thân thiện (1 cấp hoặc nhiều cấp)

 • Thiết lập ngôn ngữ từ url

 • [Ext] Quản lý và cài đặt tiền tệ

 • ... [còn nữa cơ mà lười viết]

Hướng dẫn sử dụng

 • Thêm đoạn code sau vào components
	Đoạn này dài lắm, chưa viết được :D
 • Tạo bảng slugs với thông tin cơ bản như sau:

  url: varchar -> Url trên thanh địa chỉ web

  route: varchar -> controller/action | action

  (thêm các thông tin khác mà bạn cần khai thác)

 • Tạo bảng currency, bảng language

--- Updating ---

Xem thêm các dự án viết bằng yii framework

Kho hàng US - Dịch vụ đặt hàng Mỹ số 1 Việt Nam

Mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc Amaranth - Sorabee - Bello Vita

Chia sẻ kinh nghiệm lập trình php - vps - hosting

Chia sẻ coupon khuyến mãi từ các trang thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam và trên toàn thế giới

EMZ - Mua gì cũng có

Thao Chip Shop, Chuyên bán buôn, bán lẻ đồ ngủ nữ