hopsey/blue-media-connector

There is no license information available for the latest version (0.9) of this package.

BlueMedia API PHP wrapper

0.9 2017-03-09 10:06 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2021-01-08 22:51:54 UTC


README

Prosty interfejs do obsługi API BlueMedia

Bilbioteka obsługuje

 • rozpoczynanie transakcji POST
 • interpretacja komunikatów ITN.

Jeśli zbierze się więcej osób zainteresowanych użyciem tej biblioteki, może stworzę jakąś dokumentację, testy jednostkowe, obsługę innych funkcji API. Na razie wystarcza na podstawowe potrzeby :)

Biblioteka oparta jest o bebechy zendframework (v3)

###I. Instalacja

composer require hopsey/blue-media-connector 

###II. API ####1. Inicjowanie transakcji

use BlueMediaConnector\Transaction\RedirectMode;

$bmService = BlueMediaConnector\Factory::build("http://url.bm.pl/url", 123456, "verySecretString");
$bmService->makeTransaction(
  new RedirectMode(), // typ wywolania: RedirectMode - przekierowanie, jest jeszcze wywołanie w tle, niezaimplemenotwane
  1.50,    // float - kwota
  "Wplata",  // opis
  1,     // gatewayId
  "PLN",   // currency
  "example@email.com"  // customer email
);

Wywołanie generuje zdarzenie preTransaction, pod które można się podpinać. Do obsługi zdarzeń wykorzystywany jest moduł zendframework/zend-eventmanager.

Przykład podpięcia się pod zdarzenie:

use BlueMediaConnector\Event\PreTransactionEvent;

$bmService->getEventManager()->attach(PreTransactionEvent::EVENT_PRE_TRANSACTION, function (PreTransactionEvent $event) {
  /** @var BlueMediaConnector\Message\InitTransactionMessage */
  $message = $event->getParam('message');
  $message->amount; // 1.50
  $message->currency; // PLN
  
  // ... do stuff here. np zapis do bazy, etc.
});

Ewentualnie można podpiąć się obiektem implementującym Zend\EventManager\ListenerAggregateInterface

####2. ITN - Instant Transaction Notification

Obsługa zmiany statusu odbywa się w podłączonych do zdarzeń listenerach. Najpierw deifniujemy listener, następnie poprzez wywołanie metody BmService::receiveItnResult($xmlContent) odpalamy event. Metoda sparsuje i przygotuje odpowiedź, sprawdza także czy zgadza się nadesłany hash. Jeśli nie, wyrzucany jest wyjątek BlueMediaConnector\Message\InvalidHashException. Na samym końcu uruchamiany jest event.

use BlueMediaConnector\Event\MessageReceivedEvent;

$transactionContent = base64_decode($_GET['transactions']);

$bmService->getEventManager()->attach(MessageReceivedEvent::EVENT_MESSAGE_RECEIVED, function (MessageReceivedEvent $event) {
  /** @var BlueMediaConnector\Message\ItnMessage */
  $message = $event->getParam('message');
  $messageArray = $message->toArray();
  $messageArray['transactions'][0]['status'] // pending, success, failure ...
  // ...
});

$bmService->receiveItnResult($transactionContent);

####3. Dodatkowa konfiguracja

 1. Algorytm hashowania

Domyślnie SHA256. Można zaimplementować własny, poprzez dodanie klasy implementującej BlueMediaConnector\ValueObject\Hash\Algo\AlgoInterface.

// PHP7
$bmService->getHashFactory()->setAlgo(new class implements AlgoInterface {
  public function hash($string)
  {
    return md5($string);
  }
});
 1. Message transport

Domyślnie XML. Można zaimplementować dowolny format.

// PHP7
use BlueMediaConnector\Transport\TransportInterface;

$bmService->setTransport(new class implements TransportInterface {
  public function parse($content)
  {
    return json_decode($content);
  }
})

Copyright: Tomasz Chmielewski <tom(malpa)hop.ventures>