helppc/isrs

This package is not installable via Composer 1.x, please make sure you upgrade to Composer 2+. Read more about our Composer 1.x deprecation policy.

PHP knihovna pro práci s XML strukturou pro komunikaci s registrem smluv Ministerstva vnitra České republiky

1.0.2 2018-09-07 00:00 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2021-10-20 13:17:09 UTC


README

Codacy Badge Build Status License Latest stable

Instalace

Composer

Pro instalaci balíčku je nutné jej instalovat skrze composer.

composer require helppc/isrs

Popis

Tato třída slouží pouze k vytvoření XML souboru pro zaslání na MVČR a k rozparsování odpovědi od ISRS. K prodení požadované operace je potřeba XML soubory typu IRequest zaslat prostřednictvím Informačnícho systému datových scrhánek ISDS nebo ISDS test

Pomoc a řešní chyb

V případě že potřebujete poradit, nebo při implementaci Vám třída zobrazuje chybu můžete využít následujících kontaktů. Základní pomoc je poskytována zcela zdarma pomocí Issues.

Odkazy

Licence

MIT - https://opensource.org/licenses/MIT

Donations

687474703a2f2f69636f6e732e69636f6e617263686976652e636f6d2f69636f6e732f64657369676e626f6c74732f6372656469742d636172642d7061796d656e742f3235362f50617970616c2d69636f6e2e706e67