farukcam/kuveytturk

Laravel 5 Kuveyt Türk Sanal Pos

v1.0 2018-04-17 15:15 UTC

README

Komut satırından bu kodu çalıştırınız:

composer require farukcam/kuveytturk

config/app.php dosyasına aşağıda bulunan satırları ekliyoruz.

return [
  // ...

  'providers' => [
    // ...

    Farukcam\Kuveytturk\KuveytturkServiceProvider::class
  ],

  // ...

  'aliases' => [
    // ...

    'Kuveytturk'  => Farukcam\Kuveytturk\Facades\Kuveytturk::class
  ],
);

Ayarlar

php artisan vendor:publish

komutunu kullanarak config/kuveytturk.php dosyasını yayınlıyoruz.

kuveytturk.php

return [
  "Type"        => "Sale",
  "APIVersion"     => "1.0.0",
  "ApiUrl"       => "https://boa.kuveytturk.com.tr/sanalposservice/Home/ThreeDModelPayGate", // Test API url : https://boatest.kuveytturk.com.tr/boa.virtualpos.services/Home/ThreeDModelPayGate
  "CustomerId"     => "Müşteri Numarası", // Test Müşteri Numarası : 400235
  "CurrencyCode"    => "0949", // Para birimi TL 0949
  "MerchantId"     => "Mağaza Kodu", // Test Magaza Kodu : 496
  "OkUrl"        => "Basarili sonuç alinirsa, yönledirelecek sayfa",
  "FailUrl"       => "Basarisiz sonuç alinirsa, yönledirelecek sayfa",
  "UserName"      => "Web Yönetim ekranlarindan olusturulan api rollü kullanici", // Test API Kullanıcısı : apiuser1
  "Password"      => "Web Yönetim ekranlarindan olusturulan api rollü kullanici sifresi", // Test API Kullanıcı Şifresi : Api123
  "TransactionSecurity" => "3" // 3d Secure = 3 , 3d'siz = 1
];

Kullanıma hazır!

#Kullanımı

use Kuveytturk;

public function index()
{
  $kuveytturk = Kuveytturk::setName('Faruk Çam')
    ->setCardNumber(1234567891234567)
    ->setCardExpireDateMonth(02)
    ->setCardExpireDateYear(18)
    ->setCardCvv2(123)
    ->setOrderId(12345)
    ->setAmount(100)
    ->pay();
}