erenmustafaozdal/laravel-modules-core

core of the laravel 5.1 modules

v0.2.1 2016-08-25 03:43 UTC

README

Laravel 5.1 Source License

Laravel Modules Core geliştirdiğim Laravel 5.1 modüllerinde, kendi ihtiyaçlarıma göre dizayn ettiğim tsaarımları kapsamaktadır. Kendi ihtiyaçlarım için geliştirirken, diğer geliştiricilerin de tercihine sunmaktayım. İstersen bu şekilde kullanabilir veya esinlenebilirsin.

❗️ Bu pakette tasarım ve javascript işlemleri tamamen kendi ihtiyaçlarımı karşılama amacıyla tasarlanmıştır. Her türlü fikir ve eleştirilerinizi kabul etmekle birlite, her an kendi ihtiyacıma göre dizaynı veya işleyişi değiştirme hakkımı saklı tutarım.

Laravel Modules Core kurulumu gayet basit bir tasarım paketidir. Diğer geliştirdiğim veya geliştireceğim modüllerle tam uyumlu çalışmaktadır. Kurulumu yaptıktan sonra, eğer hiçbir değişiklik yapmayacaksan; var olan modülleri kullanacak şekilde hiçbir işlem yapmana gerek kalmayacaktır.

Güncellemeler

10 Ağustos 2016 - v0.2.0

 • barryvdh/laravel-elfinder ile Elfinder dosya yöneticisi sisteme dahil edildi. Bu paketin ayarlarını 'config/laravel-modules-core' dosyasından yapabilirsin.
 • Admin panelinde üstte bulunan "Eylemler" ve yanda bulunan "Kenar" menüleri ayar dosyası üzerinden düzenleme imkanı getirildi. Bunun için ayar dosyasında menus.action ve menus.side değişkenlerini düzenleyin.
 • Genelde görünüm dosyalarında olmak üzere çeşitli yerlerde metin düzenleme işlemlerinde kullanılan str_replace() fonksiyonu kaldırılmıştır. Bu düzenlemeler için trans() fonksiyonunun ikinci parametresi kullanılmaya başlanmıştır.
 • Assets içindeki css ve js dosyaları minimize edilmiş hali yerine orjinal hali getirilmiştir. Gerekli düzenlemeleri yazılımcıların yapabilmesi göz önünde bulundurulmuştur.

Yapılacaklar

 • Ayar dosyasındaki menü yönetimi daha basit hale getirilecek.
 1. Kurulum
  1. Dosyaların Yayınlanması
  2. Menü Tasarımı
 2. Kullanım
  1. Genel Ayarlar
  2. Görünüm Ayarları
  3. Paketler Ayarları
 3. Lisans
 4. Ekran Görüntüleri

Kurulum

Composer ile yüklemek için aşağıdaki kodu kullanabilirsin.

composer require erenmustafaozdal/laravel-modules-core

Ya da composer.json dosyana, aşağıdaki gibi ekleme yapıp, paketleri güncelleyebilirsin.

{
  "require": {
    "erenmustafaozdal/laravel-modules-core": "~0.2"
  }
}
composer update

Bu işlem bittikten sonra, service provider'i projenin config/app.php dosyasına eklemelisin.

ErenMustafaOzdal\LaravelModulesCore\LaravelModulesCoreServiceProvider::class,

❗️ Bu paketin service provider tanımlamasını, modüllerin service provider tanımlamalarının üzerinde yapmalısın.

❗️ Laravel Modules Core dosya yönetimi arayüzü ve arka plan işlemleri için barryvdh/laravel-elfinder paketini kullanıyor. Kurulum sonrasında bu paketin ayar dosyasını da yayınlayıp, kendine göre düzenlemelisin.

Dosyaların Yayınlanması

Laravel Modules Core paketinin dosyalarını aşağıdaki kodla yayınlamalısın.

php artisan vendor:publish --provider="ErenMustafaOzdal\LaravelModulesCore\LaravelModulesCoreServiceProvider"

# Menü Tasarımı

Laravel Modules Core varsayılan tasarımı içinde caffeinated/menus paketini kullanarak menü oluşturuyor. Menülerin aktif hale gelmesi için app/Http/Kernel.php dosyandaki $middleware dizi değişkenine \ErenMustafaOzdal\LaravelModulesCore\Http\Middleware\MenuMiddleware::class değerini eklemeyi unutma!

Kullanım

Kurulum bittikten sonra, varolan paketlerin için her şey hazır olmuş olacak. Harika değil mi? Şimdi istersen biraz ayarlamalarda oynamalar yapalım.

❗️ Metinler yanlış görünüyorsa, paketin İngilizce dil dosyaları hazır olmadığı içindir. Bu sebeple projenin config/app.php dosyasında 'locale' => 'tr' tanımlaması yapmalısın.

Ayar Dosyası

Genel Ayarlar

Paketin içinde kullanılan genel ayarlar. Ayar dosyası içinde kök alanda bulunan ayarlar.

Ayar Açıklama Varsayılan Değer
app_name Footer vb. yerlerde kullanılan uygulama adı Laravel Modules
copyright_year Footer vb. yerlerde kullanılan telif hakkı yılı 2016

Görünüm Ayarları

Görünümler içinde kullanılan bazı değerlerin tanımlamalarıdır. Ayar dosyasının views alanı altında bulunan ayarlardır.

Ayar Açıklama Varsayılan Değer
html_lang HTML dil seçeneği tr
html_head.content_type HTML içerik tipi text/html; charset=UTF-8
html_head.charset HTML karakter seti utf-8
html_head.default_title Her sayfa başlığında bulunan ve `... Başlık` şeklinde konumlanan başlıktır
html_head.meta_description HTML meta açıklama Laravel Modules packages
html_head.meta_author HTML meta yazar Eren Mustafa ÖZDAL
html_head.meta_keywords HTML meta anahtar kelimeler laravel,modules,packages
html_head.meta_robots admin paneli için meta robots değişkeni noindex,nofollow
html_head.meta_googlebot admin paneli için meta googlebot değişkeni noindex,nofollow

Paketler Ayarları

Tasarımda kullanılan paketlerin tanımlaması. Yani "Burada bulunan paketleri kullanıyorum ve tasarımda bu paketlerle ilgili içerikler ekle" anlamına gelen ayarlar! Bu ayar, ayar dosyasının packages alanı altında bulunuyor.

❗️ varsayılan olarak bütün paketler burada tanımlıdır veya tanımlı olacaktır. Kullanmadıklarını buradan çıkarmalısın. Örnek tanımlama şu şeklidedir:

'packages' => [
  'laravel-user-module'  => \ErenMustafaOzdal\LaravelUserModule\LaravelUserModuleServiceProvider::class
]

Lisans

MIT

Ekran Görüntüleri

Laravel User Module

Kullanıcılar Kullanıcılar sayfası hızlı kullanıcı ekleme ekranı Yeni kullanıcı ekleme Yeni kullanıcı ekleme - Fotoğraf Yeni kullanıcı ekleme - İzinler Kullanıcı bilgileri Roller Roller sayfası hızlı rol ekleme ekranı Yeni rol ekleme Rol bilgileri

Laravel Page Module

Sayfaların ve sayfa kategorilerinin listelendiği sayfa Hızlı sayfa ekleme penceresi Elfinder dosya yöneticisi Sayfa ekleme ve düzenleme sayfası ve editör (Tinymce) Sayfa bilgilerinin gösterildiği ve satır içi düzenleme yapıldı sayfa