epigra/trgeozones

Türkiye İl İlçe Semt Muhit Mahalle ve Posta Kodları Laravel Paketi. Adds Turkish Geographical Zones Support to your project including Cities, Districts and Countries in Turkish

4.2.3 2023-12-07 10:23 UTC

README

Bu paket Türkiye'deki İl, İlçe, Semt ve Mahalleleri içeren veritabanıdır. Ayrıca bu veritabanı içerisinde yer alan verilerin posta kodları da bulunmaktadır.

Yükleme

composer require epigra/trgeozones diyerek paketi indirebilirsiniz.

Migrate

Kurulumu tamamladıktan sonra tabloları oluşturmak için

php artisan migrate

demeniz gerekmektedir.

Seed

Tüm tabloları seed etmek için sisteminizdeki DatabaseSeeder'da yer alan run() methodu içerisine

$this->call(Epigra\TrGeoZones\Database\Seeders\TrGeoZonesDatabaseSeeder::class);

satırını ekleyerek tüm seederları çalıştırabilir; ayrı ayrı çalıştırmak isterseniz opsiyonel olarak aşağıdaki sınıfları kullanabilirsiniz.

$this->call(Epigra\TrGeoZones\Database\Seeders\GeozoneCountriesTableSeeder::class);
$this->call(Epigra\TrGeoZones\Database\Seeders\GeozoneCitiesTableSeeder::class);
$this->call(Epigra\TrGeoZones\Database\Seeders\GeozoneCountiesTableSeeder::class);
$this->call(Epigra\TrGeoZones\Database\Seeders\GeozoneDistrictsTableSeeder::class);
$this->call(Epigra\TrGeoZones\Database\Seeders\GeozoneNeighbourhoodsTableSeeder::class);

şeklinde ekleyebilirsiniz.

Veri Güncelliği

Veriler http://postakodu.ptt.gov.tr/ adresinde yayınlanan veriler doğrultusunda 10.08.2022 itibarıyla günceldir.

İndirdiğiniz excel tablosu üzerinden güncelleme yapmak isterseniz öncesinde composer require maatwebsite/excel epigra/trstringhelper komutunu çalıştırarak gerekli paketleri kurduğunuzdan ve Kernel içerisine \Epigra\TrGeoZones\Console\ExcelMigrator::class eklediğinizden emin olduktan sonra

php artisan trgeozones:import

komutunu kullanarak excel importu gerçekleştirebilirsiniz.

Excel Import komutu statik olarak storage klasörünün içerisinde yer alacak trgeozones_update.xlsx dosyasına bakacak şekilde çalışmaktadır..

SQL Dump

Seeder kullanmadan SQL formatında dumpları indirmek için http://epigra.com/packages/tr_geozones_sql_dump-2020-09-28.zip adresindeki arşivi kullanabilirsiniz.