epigra/tckimlik

TC Kimlik Numarası Kontrolü ve Doğrulaması

v1.1.0 2024-01-12 20:44 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-04-12 21:22:11 UTC


README

Yükleme

composer üzerinden:

composer require epigra/tckimlik

demeniz yeterli olacaktır.

Kullanım

Doğrulama (Verification)

use Epigra\TcKimlik;

$check = TcKimlik::verify('tckimlikno'); //string
var_dump($check);

$data['tcno'] = 'tckimlikno'; 
$check2 = TcKimlik::verify($data); //array
var_dump($check2);

SOAP Onay (Validation)

use Epigra\TcKimlik;

$data = array(
		'tcno'     => 'tckimlikno',
		'isim'     => 'XXXXX XXX',
		'soyisim'    => 'XXXXXX',
		'dogumyili'   => 'XXXX',
);

$check = TcKimlik::validate($data); //auto uppercase
var_dump($check);

$check2 = TcKimlik::validate($data,false); // auto uppercase false
var_dump($check2);

Laravel Service Provider

config/app.php dosyası içerisindeki providers arrayi altına

Epigra\TCKimlikServiceProvider::class

satırını ekledikten sonra standart Validation kütüphanesi içerisinde

$validator = Validator::make($data, [
	'tcno' 	 => 'required|tckimlik|unique:tabloadi,sutunadi',
	'isim' => 'required',
	'soyisim' 	 => 'required',
	'dogumyili' => 'required',
]);

şeklinde kullanıldıktan sonra verify fonksiyonu otomatik olarak belirtilen alan için çalışarak algoritmik doğrulamayı gerçekleştirecektir.

Verilen hata mesajını değiştirmek isterseniz resources/lang/dil/validation.phpdosyası içerisine

'tckimlik' => "Vermek istediğiniz hata mesajı"

şeklinde tanımlama yapabilirsiniz.

Extending Laravel Validator

Öncesinde Validator::make ile tanımlamış olduğunuz validator nesnesini if ($validator->fails()) şeklinde kontrol etmeden önce aşağıdaki şekilde tanımlama yapmanız yeterli olacaktır.

$validator->after(function($validator) use ($request) {

	$data = array(
		'tcno'     => 'tckimlikno',
		'isim'     => 'XXXXX XXX',
		'soyisim'    => 'XXXXXX',
		'dogumyili'   => 'XXXX',
	);

  if (!TcKimlik::validate($data)) {
    $validator->errors()->add('formfieldname', 'TC Kimlik Numarası vermiş olduğunuz kimlik bilgilerinizle eşleşmiyor');
  }
});