enes/tureng

Tureng sözlük çeviri kütüphanesi.

1.0.1 2017-01-21 20:29 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2024-07-06 18:50:14 UTC


README

Tureng Çeviri

Tureng Sözlük kullanılarak İngilizce-Türkçe çeviri yapan bir kütüphanedir.

Bağımlılıklar

  • PHP 5.6 ve üzeri
  • composer
  • php-curl
  • php-xml

Kurulum

  • composer require enesgur/tureng
  • composer update

Örnek Kullanım

use enesgur\Tureng;

// Tekil kelime örneği
$sozluk = new Tureng();
$sozluk->word('home');
var_dump($sozluk->translate());

$sozluk->clear();

// Çoklu kelime örneği
$sozluk->word(['home', 'car']);
var_dump($sozluk->translate());

Geliştiriciler İçin

composer update
./vendor/bin/phpunit --bootstrap vendor/autoload.php tests/TurengTest