clevis/se34

Auxiliary classes for Selenium testing.

1.0.3 2014-06-05 09:59 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2022-08-01 04:44:59 UTC


README

Toto README je silně neaktuální, připravuju lepší.

This README is outdated, better documentation coming soon.

Tato knihovna závisí na:

 • Nette
 • PHPUnit
 • PHPUnit_Selenium

V každém projektu je potřeba vytvořit tyto project-specific třídy:

 • SeleniumConfigurator - Vytváří systémový kontejner a testovací databázi.
 • SeleniumRouteList - Ke každé URL přidává parametr s názvem používané databáze.
 • SeleniumTemplateFactory - Přenastavuje $baseUrl, aby linky na statické soubory vedly do normálního rootu.
 • SeleniumTestCase extends Se34\TestCase - Musí implementovat createContext().

Systémový kontejner, vytvářený SeleniumConfiguratorem, musí poskytovat tyto parametry:

parameters:
	selenium:
		server: http://localhost:4444
		desiredCapabilities
			browserName: firefox
		baseUrl: http://localhost/projekt/test-www/
		# keepWindowOpenOnFailure: FALSE # Volitelné, výchozí hodnota je TRUE.

Dál je potřeba vytvořit alternativní root (přes který budou k aplikaci přistupovat testy):

 • index.php - V podstatě normální bootstrap, ale používá SeleniumConfigurator.
 • tmp
 • .htaccess - Copy&paste z rootu, ale přidat Deny from all a Allow from 127.0.0.1.

Selenium Server

Pro spuštění testů je potřeba:

 • Java.
 • Selenium Server
 • Pro spouštění jiných prohlížečů než Firefox (lze nastavit v tests/inc/selenium.neon):
  • Internet Explorer driver (stáhnout a umístit do PATH)
  • Chrome driver (stáhnout a umístit do PATH)
  • Opera Driver je součástí aktuálního Selenium Serveru, ale zatím nepodporuje Alert API, takže některé testy neprojdou.
  • HtmlUnit se mi zatím nepodařilo rozběhat, ale taky by měl být součástí Serveru.

Před spuštěním samotných testů je nutné spustit Selenium Server, ideálně z příkazové řádky (protože pak lze snadno killnout ctrl-c):

java -jar selenium-server-standalone-2.25.0.jar

Tahle knihovna umožňuje ponechat otevřené okno prohlížeče i po skončení testu (hodí se to při chybě). V takovém případě ale zůstane v paměti viset proces Chrome Driveru (asi to dělají i jiné drivery). Po nějaké době se jich může nakupit hodně a můžou zdržovat, na Windows se killnou taskkill /F /IM chrome-driver.exe.

Přístup k Seleniovým příkazům

Základní třída zpřístupňuje objekt session, přes který se volají selenové příkazy:

public function testFoo()
{
	$this->session->byXpath('//button[text()="Text"]')->click();
}

Předtím jsem zkoušel PHPUnit_Extensions_Selenium2TestCase, ve které se ke všemu přistupuje přes $this, ale přišlo mi to jako děsnej bordel.

Selenium 2 (WebDriver)

Testy používají Selenium 2. Hlavní rozdíly oproti Seleniu 1:

 • Jiné API, více objektově orientované. Místo $session->type('name', 'value') se píše $session->byName('name')->value('value') - tzn. nejdřív vyberete element a potom na něm provedete nějakou akci. Pokud element není nalezen, vyskočí RuntimeException.
 • Provádění příkazů se víc blíží tomu, jak by to dělal uživatel. Například:
  • Příkaz value na objektu elementu nepřepisuje přímo jeho javascriptovou vlastnost value, ale předá elementu focus a simuluje stisky kláves. Díky tomu například:
   • Lze odeslat formulář enterem.
   • Lze vybrat ze selectu napsáním prvních pár znaků.
   • Provedou se případné JS události navěšené na stisk kláves.
  • Není možné kliknout na element, pokud není vidět. Pokud se nějaké menu rozbalí až po najetí na nějaký jiný prvek, je potřeba nejdřív na tento prvek "najet" (př. $session->moveto($session->byLinkText('Menu'))).
  • Stejně tak nelze na nic kliknout, pokud je přes celou stránku Laděnka (stejně jako ve skutečnosti). Ovšem Laděnku standardně odchytává BrowserSession.

WebDriver API

Dokumentace WebDriver API příkazů je zde: http://code.google.com/p/selenium/wiki/JsonWireProtocol

Příkazy z WebDriver API, které BrowserSession zatím nenabízí, lze případně velmi snadno přidat (BrowserSession::initCommands()).

WaitForAjax atd.

Session objekt nabízí několik čekacích metod:

 • waitForAlert() - pokud je na stránce klasický JS dialog (alert, confirm, nebo prompt), tak většina příkazů končí chybou. Jenže dokud se ten alert neobjeví, tak končí chybou i příkaz alertText. Tahle metoda proto provádí alertText tak dlouho, dokud neskončí úspěšně. Potom je možné dál s dialogem pracovat:
  • alertText($text) - vloží text do promptu.
  • acceptAlert() - potvrdí dialog.
  • dismissAlert() - zruší dialog.
 • waitForCondition($condition) - čeká na splnění nějaké JS podmínky.
 • waitForDocument() - čeká na document.readyState == "complete"
 • waitForAjax() - čeká na jQuery.active == 0

Asserts

Se34\TestCase přidává tyto aserce:

 • assertPresenter
 • assertTagName
 • assertTagAttributes
 • assertElementEquals

Page Objects

Aby testy nebyly tolik závislé na aktuálním HTML kódu, je vhodné použít tzv. Page Objects. Články o návrhovém vzoru Page Objects:

Základní třída pro page objects

Se34\PageObject

 • Podporované anotace:
  • @property-read - zkratky pro přístup k elementům.
  • @method - metody pro akce nad elementy.
 • Provádí kontrolu stavu.
  • Při přístupu k elementům přes zkratky.
  • Při volání magických metod.
  • Na požádání (->checkState()).

Příklad: todo

Formát @property-read

/**
 * @property-read Element $searchBox name=q, input, (type=text) # Poznámka
 * @property-read Element[] $allLinks xpath='//a', a # Příklad na pole elementů
 */
 • @property-read
 • Element - pokud je Element[] (resp. Cokoli[]), tak jde o pole všech elementů, které vyhovují kritériím, jinak jeden element.
 • $searchBox - název zkratky, nezapomenout $.
 • name = q - locator strategy = value
 • input - nepovinné. Pokud je uvedeno, kontroluje se název nalezeného elementu/nalezených elementů.
 • (type = text) - nepovinné. Pokud je uvedeno, kontrolují se hodnoty atributů.
 • # Poznámka - poznámku lze oddělit mezerou a křížkem.

Část mezi názvem property a poznámkou se parsuje Neonem.

Formát @method

/**
 * @method ReturnType methodShortcut() Description
 */
 • @method

 • ReturnType - návratový typ, musí implementovat Se34\IPageObject. Pokud nezačíná zpětným lomítkem, hledá se nejdřív v namespacu definující třídy (tj. třídy, ve které je uvedená ta anotace @method).

  Pokud $this instanceof ReturnType, tak se vrátí přímo $this.

 • methodShortcut - volání $page->methodShortcut($arg) se převede na $page->shortcut->method($arg), rozdíl je jen v té návratovce.

getNextPage()

Tam, kde nestačí @method anotace, lze pro výběr následujícího page objectu použít tuto protected metodu:

/**
 * @return AnotherPage|YetAnotherPage Možné návratové typy.
 */
public function clickSomething()
{
	$this->something->click();
	$this->session->waitForAjax();
	return $this->getNextPage(); // vybírá z typů v @return
}

fill()

Podpůrná magie pro vyplňování formulářů:

$page->fillFoo($value); // $page->foo->value($value);

$page->fill(array(
	'foo' => 'bar',   // $page->fillFoo('bar');
	'e' => 'mc^2',   // $page->fillE('mc^2');
));