clevis/migration

There is no license information available for the latest version (dev-master) of this package.

Simple database migrations runner

dev-master 2016-03-08 12:41 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2023-03-27 21:54:55 UTC


README

Napojeni na aplikaci

Pokud používáte Composer a Skeleton, nemusíte nic řešit.

V opačném případě:

  • do rootu aplikace zkopírujte složku /migrations.
  • založte v ní podsložky struct a data (vysvětleno níže)

Práce s migracemi

Spuštění

Migrace spustíte v prohlížeči na adrese /migrations/index.php.

Resetovat celou databázi (POZOR VŠE SMAŽE) můžete přes /migrations/run.php?reset.

Na adrese /migrations/index.html najdete další možnosti

Přidání nové

(Doporučená konvence pojmenování.)

Ve složce /migrations/struct nebo migrations/data vytvoříte soubor s příponou *.sql ve formátu YYYY-MM-DD[-N][-description].sql.

Description je volitelný ale doporučuje se ho psát. N je číslo pro určení pořádí v případě několika souboru ze stejným datumem. Např. 2011-12-29.sql, 2011-12-30-1-foo.sql, 2011-12-30-2-bar.sql, 2011-12-31-boo.sql.

Složky struct a data mají následující účel:

  • ve složce struct jsou migrace, které budou součástí výsledné aplikace a nahrají se po dokončení na produkci. Jde o všechny změny struktur, ale patří sem i různé číselníky, které budou ve výsledné aplikaci
  • ve složce data jsou migrace s testovacími daty potřebné pro běh integračních testů. Nebudou tedy ve výsledné aplikaci a nebudou nahrávány na produkci

Migrace se nesmí smazat ani editovat.