clevis/files-upload-control

Files upload control for Nette Forms.

dev-master 2015-03-30 14:51 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2023-03-27 07:54:05 UTC


README

Formulářová komponenta pro upload souborů. Pro použití si ho poděďte a vytvořte šablonu, ta výchozí vám nejspíš nebude k ničemu.

Umožňuje odeslání souborů dvěma způsoby:

 • Normálně formulářově.
 • Ajaxově.

Při zpracování formuláře dostanete jako hodnotu prvku pole entit, které reprezentují soubory. Viz napojení na model.

API těch ajaxových signálů bylo psané na míru jQuery File Upload Plugin, ale mělo by být použitelné i s jinými nahrávadly. Viz napojení na frontend.

Kompatibilita

Testy prochází jak na Nette @dev (momentálně nette/nette@ae11ca1), tak i na 2.0.12.

Testy nebudou procházet v PHP 5.3 - párkrát jsem použil $this v closuře a možná sem tam nějaké to zkrácené pole... Ale samotná komponenta by v PHP 5.3 fungovat měla.

Napojení na Template factory

Komponenta vyžaduje, aby v service containeru byla služba s názvem "templateFactory" s public metodou createTemplate($file, Nette\Application\UI\Control $control).

Je to trochu špína, ale správným řešením se teď nebudu zdržovat (správné řešení by mít pro tu službu rozhranní v dalším balíčku, který by tento balíček vyžadoval; a vůbec nejlepší by bylo, kdyby to rozhranní bylo už v Nette).

Napojení na model

Konstruktoru této komponenty se předává objekt IFilesRepository, který je zodpovědný za CRUD entit typu IFileEntity. Mělo by to být nasaditelné jak na PetrP/Orm, tak i Tharos/LeanMapper. Repository je také zodpovědné za přesun souboru někam mimo temp.

Pozor na to, že saveFile se volá pouze při uploadu přes signál. U souborů, které se uploadují přes formulář, si uložení entity musíte obstarat v obsluze formuláře.

Napojení na frontend

Vlastností každého formulářového prvku v Nette je htmlName, od něj se odvozují názvy POST proměnných:

 • htmlName[] - Nahrané soubory.
 • htmlName-autoUploaded[] - ID souborů, které byly nahrané ajaxem. S tímto polem se pracuje pouze při odeslání formuláře.

Takže upload přes HTML obstará <input type="file" name="{$control->htmlName}[]"> a případný ajaxový nahrávač také používá ten samý název (jen jinou URL, o tom dále).

Ajaxový nahrávač by měl po úspěšném ajaxovém uploadu do formuláře vložit <input type="hidden" name="{$control->htmlName}-autoUploaded[]" value="...">, kde ve value bude ID nahraného souboru (získá z payloadu upload signálu). Tím si formulář "pamatuje", jaké soubory se přes něj nahrály a po odeslání si jejich entity vytáhne z repository.

Tato komponenta se neomezuje pouze na nahrávání nových souborů, lze ji úspěšně využít i pro změnu pořadí stávajících souborů. Prostě je vypíšete a ke každému přihodíte ten hidden s htmlName-autoUploaded[]. Nahodíte jQuery sortable a máte hotovo. Při zpracování dostanete pole všech souborů ve správném pořadí.

Ajaxový upload signál

{$control->getUploadLink()}

Přijímá soubory v poli htmlName[], vrací JSON payload v tomto formátu:

{
	"files": [
		{
			"id": 1,
			"name": "nazev-souboru.txt",
			"size": 123,
			"type": "text/plain",
			"delete_type": "DELETE",
			"delete_url": "URL delete signálu",
			"thumbnail_url": "URL náhledu",
			"url": "URL plné velikosti"
		},
		{
			"id": 1,
			"name": "jini-soubor.gif",
			"size": 666,
			"type": "image/gif",
			"delete_type": "DELETE",
			"delete_url": "URL delete signálu",
			"thumbnail_url": "...",
			"url": "..."
		},
		{
			"name": "prilis-velky-soubor.txt",
			"error": "Maximální povolená velikost souboru je 123."
		},
		{
			"name": "vice-problemu.gif",
			"error": [
				"Je vyžadována přípona TXT.",
				"Maximální povolená velikost souboru je 123."
			]
		}
	]
}

Hodnoty thumbnail_url a url jsou v odpovědi pouze v případě, že komponenta má definovaný IUrlProvider (viz setUrlProvider). Pokud by formát nevyhovoval, můžete předefinovat metody createFilePayload() a createErrorPayload().

Při uploadu přes tento signál se provádí validace pouze podle těchto pravidel:

 • FilesUploadControl::MAX_FILE_SIZE
 • FilesUploadControl::MIME_TYPE
 • FilesUploadControl::IMAGE
 • FilesUploadControl::RULE_EXTENSION

Pokud jsou na controlu nasazené nějaké další validátory, tak na ty dojde až po odeslání formuláře.

Ajaxový delete signál

{$control->getDeleteLink(IFileEntity $file)}

Pokud má komponenta nastavenou session section (viz setAutoUploadsSessionSection()), tak tímto signálem lze smazat soubory (resp. zavolat IFilesRepositor::deleteFile()), které byly uploadovány přes upload signál, ale ještě nebyly zpracovány při odeslání formuláře.

Ale i pokud session nastavená není, nebo v ní není ten soubor, tak se zavolají události onBeforeDelete a onDelete, takže si to chování můžete i rozšířit.

Bez ohledu na výsledek operace vrací tuto odpověď:

{
	"success": true
}

Nastavení komponenty

Volitelné závislosti:

 • setUrlProvider(IFileUrlProvider $urlProvider) - Pokud má upload signál vracet URL a URL náhledu, potřebuje vědět jak.
 • setAutoUploadsSessionSection(SessionSection $autoUploadsSession) - Pokud chcete používat delete signál.

Události:

 • onAutoUpload(IFileEntity $file, \ArrayObject $filePayload) - při upload signálu po uložení souboru. Může upravit payload (je to ArrayObject, protože s předáváním pole referencí jsem měl nějaké problémy, už nevím jaké).
 • onBeforeDelete(IFileEntity $file) - před smazáním.
 • onDelete(IFileEntity $file) - po smazání, i pokud neproběhlo. Tohle asi změním.

Obrana proti CSRF

Pokud je formulář chráněný pomocí Form::addProtection(), tak jsou chráněné i ajaxové signály této komponenty. Metody getUploadLink() a getDeleteLink() k URL signálu přidají token a ten se při zpracování signálu zkontroluje.