clevis/amount-input

Nette form control for floating point numbers.

dev-master 2013-10-16 15:03 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2022-08-15 20:55:46 UTC


README

TextInput pro zadávání čísel zaokrouhlených na dvě desetinná místa (například peněžní částky).

  • Při zpracování vrací float.
  • Zaokrouhluje na 2 desetinná místa.
  • Při vykreslení odděluje tisíce mezerou, desetinnou část čárkou (např. 12 345,00).
  • Při zpracování vstupu považuje čárku i tečku za desetinný odělovač a ignoruje mezery. Tzn. zadání 123.4 je totéž co 123,4 nebo třeba 12 3 ,4 (nebo taky 123.40001 kvůli tomu zaokrouhlování).