There is no license information available for the latest version (dev-master) of this package.

PHP bibliotek för en Wali. Wali är en kostnadsfri tjänst för tvåstegsverifiering.

dev-master 2014-03-05 17:43 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2022-10-01 05:11:42 UTC