There is no license information available for the latest version (dev-master) of this package.

PHP bibliotek för att skicka brevutskick. DUWA.io är ett simpelt REST API som möjliggör skapandet av brevutskick i HTML.

dev-master 2014-02-24 13:56 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2022-09-17 05:53:26 UTC


README

PHP bibliotek för att skicka brevutskick. DUWA.io är ett simpelt REST API som möjliggör skapandet av brevutskick i HTML.

Tillgänglig dokumentation finns på DUWA.io

Installera med Composer

Om du använder Composer för att installera PHP bibliotek, så kan du använda det för att installera DUWA.io.

{
  "require" : {
    "captaindoe/duwa" : "dev-master"
  },
  "autoload": {
    "psr-0": {"Captaindoe": "src/"}
  }
}

Installera från GitHub

DUWA.io kräver PHP v5.3+ och CURL. Installera biblioteket från Github:

$ git clone https://github.com/captaindoe/Duwa.git

Och inkludera det i dina filer:

require_once '/katalogstruktur/till/Duwa/src/Captaindoe/Duwa.php';