bulutfon/php-sdk

Bulutfon sdk for Bulutfon-Api

1.7.0 2017-01-17 11:57 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2020-03-20 16:58:52 UTC


README

Bulutfon API'ye erişmek için Php oauth2-client provider'ı.

Kullanım

Master Token ile

Sdk'yı composer.json dosyanızın içerisine.

require: "bulutfon/php-sdk"

komutunu ekledikten sonra,

composer install

komutunu koşarak projenize dahil ettikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

	$provider = new \Bulutfon\OAuth2\Client\Provider\Bulutfon([
  	'verifySSL'    => false // (Varsayılan olarak true'dur eğer ssl doğrulaması istenmiyorsa eklenmelidir.
	]); 

Şeklinde provider'ınızı tanımladıktan sonra, master token ile bir token objesi oluşturmak gerekmektedir. Bunu da

  $token = new \League\OAuth2\Client\Token\AccessToken(['access_token' => "xxxxxx"]);

şeklinde oluşturabilir, ardından oluşturulan provider ve token nesneleri ile api erişimi sağlayabilirsiniz.

OAUTH2 ile

Sdk'yı composer.json dosyanızın içerisine.

require: "bulutfon/php-sdk"

komutunu ekledikten sonra,

composer install

komutunu koşarak projenize dahil ettikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

	$provider = new \Bulutfon\OAuth2\Client\Provider\Bulutfon([
  	'clientId'     => '{client-id}',
  	'clientSecret'   => '{client-secret}',
  	'redirectUri'    => 'https://example.com/callback-url',
  	//'verifySSL    => false (Varsayılan olarak true'dur eğer ssl doğrulaması istenmiyorsa eklenmelidir.
	]); 

Şeklinde provider'ınızı tanımladıktan sonra, kullanıcıdan izin istemek için

 $authUrl = $provider->getAuthorizationUrl();
 header('Location: '.$authUrl);

ile kullanıcıyı uygulama izin sayfasına yönlendirebilirsiniz. Kullanıcı uygulama izni verdikten sonra, callback olarak tanımladığınız sayfada

	$token = $provider->getAccessToken('authorization_code', [
    'code' => $_GET['code']
  ]);

şeklinde access_tokenınızı alabilir veya

	$token = $provider->getAccessToken('refresh_token', [
    'refresh_token' => $refreshToken
  ]);

şeklinde expire olmuş token'ınızı yenileyebilirsiniz. İstek sırasında token expire olduysa tekrar tanımladığınız callback_url'e refresh_token=true ve back=istek yapılan url parametreleri ile yönlenecektir. bu parametreleri yakalayıp tokenınızı yenileyebilirsiniz.

İşlevler

Kullanıcı bilgilerine erişme

SDK ile Kullanıcı bilgileriniz, panel bilgileriniz ve kalan kredinize erişebilirsiniz. Bunun için

	$provider->getUser($token);

methodunu kullanabilirsiniz.

Telefon numaraları ve telefon numara detaylarına erişme

Bunun için;

	$provider->getDids($token); // Santral listesine erişir
	$provider->getDid($token, $id) // Id'si verilen santral detayını döndürür

methodlarını kullanabilirsiniz.

Dahililere ve dahili detaylarına erişme, dahili oluşturma, güncelleme ve silme

Bunun için;

	$provider->getExtensions($token); // Dahili listesine erişir
	$provider->getExtension($token, $id) // Id'si verilen dahili detayını döndürür
	$params = array(
    'full_name' => $_POST['full_name'], #required
    'email' => $_POST['email'], #required
    'did' => $_POST['did'], #required
    'number' => $_POST['number'], #required
    'voicemail' => $_POST['voicemail'], #optional
    'acl' => $_POST['acl'], #required
    'redirection_type' => $_POST['redirection_type'], #required
    'destination_type' => $_POST['destination_type'], #required unless redirection_type is not NONE or EXTERNAL
    'destination_number' => $_POST['destination_number'], #required unless redirection_type is not NONE or EXTERNAL
    'external_number' => $_POST['external_number'] #required if redirection_type is EXTERNAL
  );
	$provider->createExtension($token, $params) // Verilen parametrelere göre yeni dahili oluşturur.
	$provider->updateExtension($token, $id, $params) // Verilen parametrelere göre dahiliyi günceller
	$provider->deleteExtension($token, $id) // Dahiliyi siler

methodlarını kullanabilirsiniz.

Gruplara ve grup detaylarına erişme

Bunun için;

	$provider->getGroups($token); // Grup listesine erişir
	$provider->getGroup($token, $id) // Id'si verilen grup detayını döndürür

methodlarını kullanabilirsiniz.

Arama kayıtlarına ve arama detaylarına erişme ve ses kayıtlarını indirme

Bunun için;

	$provider->getCdrs($token, $params, $page); // Cdr listesine erişir
	$provider->getCdr($token, $uid) // Uid'si verilen cdr detayını döndürür
	# Arama kaydını indirmek için
	$filename = $id.'.wav';
  $save_path = getcwd().'/'.$filename;
  $call_record = $provider->getCallRecord($token, $id, $save_path); # $save_path değişkeni ile verilen pathe ses kaydını kaydeder. (Dosya yazma izinlerinin doğru ayarlandığına emin olunuz.)
  $provider->getCallRecordStreamUrl($token, $id); // Ses Kaydını stream etmek için gerekli url i döndürür

methodlarını kullanabilirsiniz.

burada $params değişkeni array olup, filtreleme yapmak isterseniz kullanacağınız filtreleri buraya ekleyebilirsiniz. Filtrelerin detayını dokümantasyondan öğrenebilirsiniz.

$page değişkeni ise erişmek istediğiniz sayfayı belirtir.

Gelen fakslara erişme ve faks dosyasını indirme

Bunun için;

	$provider->getIncomingFaxes($token); // Gelen faksları listeler
	# Faks dökümanını indirmek için
  $filename = $id.'.tiff';
  $save_path = getcwd().'/'.$filename;
  $incomingFax = $provider->getIncomingFax($token, $id, $save_path); # $save_path değişkeni ile verilen pathe faks dökğmanını tiff dosyası olarak. (Dosya yazma izinlerinin doğru ayarlandığına emin olunuz.)

methodlarını kullanabilirsiniz.

Giden fakslara erişme ve faks gönderme

Bunun için;

	$provider->getOutgoingFaxes($token); // Giden faksları listeler
	$provider->getOutgoingFax($token, $id); // Giden faks detayını gösterir
	# Faks Göndermek için
  $file_path = getcwd().'/../incoming_faxes/abc.pdf';
  $arr = array('title' => 'API TEST', 'receivers' => '90850885xxxx,90850885yyyy', 'did' => "90850885xxxx", 'attachment' => $file_path);
  $resp = $provider->sendFax($token, $arr); # $file_path değişkeni ile dosya yolu verilen belgeyi, receivers parametresindeki alıcılara faks olarak gönderir. (Dosya okuma izinlerinin doğru ayarlandığına emin olunuz.)

methodlarını kullanabilirsiniz.

Ses Dosyalarını listeleme ve indirme, oluşturma ve silme

Bunun için;

	$provider->getAnnouncements($token); // Ses Dosyalarını listeler
	$provider->getAnnouncement($token, $id, $path); // Ses Dosyasını verilen pathe kaydeder
	$provider->getAnnouncementStreamUrl($token, $id); // Ses Dosyasını stream etmek için gerekli url i döndürür
	/* Ses Dosyası oluşturma */
	$file_path = getcwd().'/test.wav';
  $arr = array('name' => 'API TEST', 'announcement' => $file_path);
  $provider->createAnnouncement($token, $arr);
	/* Ses Dosyası silme */
	$provider->deleteAnnouncement($token, $id);

methodlarını kullanabilirsiniz.

Otomatik Aramaları listeleme ve oluşturma

Bunun için;

	$provider->getAutomaticCalls($token); // Daha önce yapılmış otomatik aramaları listeler
	$provider->getAutomaticCall($token, $id); // Otomatik arama detaylarını görüntüler 
	# Yeni otomatik arama oluşturmak için
  $arr = array('title' => 'API ARAMA TEST', 'receivers' => '90850885xxxx,90850885yyyy',
    'did' => "90850885xxxx", 'gather' => true, 'announcement_id' => 'yyy',

    // Tarih ve saatler opsiyonel varsayılan olarak aktif => true start => 09:00 finish => 18:00 olacaktır
    'mon_active' => true, 'mon_start' => '12:15', 'mon_finish' => '12:15',
    'tue_active' => true, 'tue_start' => '12:15', 'tue_finish' => '12:15',
    'wed_active' => true, 'wed_start' => '12:15', 'wed_finish' => '12:15',
    'fri_active' => true, 'fri_start' => '12:15', 'fri_finish' => '12:15',
    'thu_active' => true, 'thu_start' => '12:15', 'thu_finish' => '12:15',
    'sat_active' => true, 'sat_start' => '12:15', 'sat_finish' => '12:15',
    'sun_active' => true, 'sun_start' => '12:15', 'sun_finish' => '12:15'
  );
  
  # Çalınacak ses dosyasını dışarıdan tanımlamak için
  $arr = array('title' => 'API ARAMA TEST', 'receivers' => '90850885xxxx,90850885yyyy',
    'did' => "90850885xxxx", 'gather' => true, 'sound_url' => 'yyy',

    // Tarih ve saatler opsiyonel varsayılan olarak aktif => true start => 09:00 finish => 18:00 olacaktır
    'mon_active' => true, 'mon_start' => '12:15', 'mon_finish' => '12:15',
    'tue_active' => true, 'tue_start' => '12:15', 'tue_finish' => '12:15',
    'wed_active' => true, 'wed_start' => '12:15', 'wed_finish' => '12:15',
    'fri_active' => true, 'fri_start' => '12:15', 'fri_finish' => '12:15',
    'thu_active' => true, 'thu_start' => '12:15', 'thu_finish' => '12:15',
    'sat_active' => true, 'sat_start' => '12:15', 'sat_finish' => '12:15',
    'sun_active' => true, 'sun_start' => '12:15', 'sun_finish' => '12:15'
  );
  $provider->createAutomaticCall($token, $arr);

methodlarını kullanabilirsiniz.

Sms Başlıklarını Listeleme

Bunun için;

	$provider->getMessageTitles($token); // Panelden oluşturduğunuz sms başlıklarını listeler

methodlarını kullanabilirsiniz.

Mesajları Listeleme ve Mesaj Gönderme

Bunun için;

	$provider->getMessages($token); // Gönderilen mesajları listeler
	$parameters = array("limit" => n, "page" => m); // m. sayfadaki n mesajı görüntüler.
	$provider->getMessages($token, $parameters); // Verilen parametrelere göre Gönderilen mesajları listeler
	$provider->getMessage($token, $id); // Gönderilen mesaj detaylarını görüntüler 
	# Yeni mesaj göndermek için
  $arr = array(
    'title' => 'TEST',
    'content' => 'Test Message',
    'receivers' => "905xxxxxxxxx,905xxxxxxxxx",
    'is_single_sms' => true, # OPSIYONEL, VARSAYILAN false
    'is_future_sms' => true, # OPSIYONEL, VARSAYILAN false
    'send_date' => '21/06/2015 20:22' # OPTIONAL (Eğer is_future_sms true olarak setlendiyse zorunlu)
  );
  $resp = $provider->sendMessage($token, $arr);

methodlarını kullanabilirsiniz.

Token Bilgisi Alma

Bunun için;

	$provider->getTokenInfo($token);

methodunu kullanabilirsiniz

Örnek kullanımları görmek için ve erişebileceğiniz değişkenler için örnek uygulamamızı inceleyebilirsiniz.

Blog Yazıları & Videolu Anlatımlar

Videolar