bigit/vokativ

Knihovna pro skloňování českých jmen do 5. pádu pro účely generování oslovení.

Maintainers

Details

gitlab.com/bigit/vokativ

Installs: 18 501

Dependents: 8

Suggesters: 0

Security: 0

dev-master 2016-07-11 12:04 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2023-01-09 10:43:52 UTC


README

  • Oslovte své uživatele správně! *

Instalace

$ composer require bigit/vokativ

Podporované verze PHP 5.6+

Použití

<?php
use Vokativ\Name;
$name = new Name();
$name->vokativ('Petr');		// 'petře'
$name->vokativ('Novák');	// 'nováku'
$name->vokativ('Adriana');	// 'adriano'
$name->vokativ('Fialová');	// 'fialová'

Funkce Vokativ($name, $isWoman = null, $isLastName = null) bere jako první argument vlastní jméno v 1. pádu jednotného čísla a vrátí ho vyskloňované v 5. pádu. Návratová hodnota funkce je vždy řetězec s malými písmeny typu string. Upozorňujeme, že funkce nemusí fungovat správně pro jména cizího původu.

Další volitelné argumenty jsou:

$isWoman

Použijte true, pokud si přejete zadané jméno skloňovat jako ženské.

Použijte false, pokud si přejete zadané jméno skloňovat jako mužské.

Ve výchozím případě null je pohlaví detekováno automaticky.

<?php
$name->vokativ('Michel');  			// 'micheli' - automaticky jako mužské
$name->vokativ('Michel', false);	// 'micheli'
$name->vokativ('Michel', true);		// 'michel'

$isLastName

Použijte true, pokud si přejete zadané jméno skloňovat jako příjmení.

Použijte false, pokud si přejete zadané jméno skloňovat jako křestní jméno.

Ve výchozím případě null je typ jména detekován automaticky.

Hodnota tohoto parametru ovlivňuje pouze skloňování ženských jmen.

<?php
$name->vokativ('Ivanova'); 				// 'ivanova' - automaticky příjmení
$name->vokativ('Ivanova', true, true);	// 'ivanova'
$name->vokativ('Ivanova', true, false);	// 'ivanovo'

Automatická detekce pohlaví

Knihovna vokativ poskytuje taky jednoduchou funkci na detekci pohlaví podle křestního jména či příjmení. Pro četnosti jmen v ČR podle statistického úřadu funkce funguje správně v 99.7% případů.

<?php
$name->isMale('Michal'); 	// true
$name->isMale('Novák'); 	// true
$name->isMale('Tereza'); 	// false
$name->isMale('Nováková'); 	// false

Kudos

Tato knihovna vznikla jako reimplementace původní implementace Python knihovny Vokativ autora Michala Daniláka https://github.com/Mimino666/vokativ/.